1. Transportni sistemi, premog
 2. Kotlovnica, kotel
 3. Strelovodi in ozemljitve
 4. Razsvetljava in kabelske trase
 5. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 8. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 9. Certificiran kabelski prehod
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 12. Klima naprava, industrija
 13. Certificirani kabelski prehodi
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 16. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 19. Industrijski računalnik v procesni industriji
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 27. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • galvanizacija, čiščenje odpadnih vod in zraka
  • predelava rudnin
  • industrija izolacijskih materialov
  • jeklarska industrija
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • sortirnice odpadkov
  • skladiščni in transportni sistemi
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.