1. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 5. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Zahtevni napajalni sistemi
 8. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 9. Certificiran kabelski prehod
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Industrijski računalnik v procesni industriji
 13. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 14. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 15. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Kotlovnica, kotel
 20. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 21. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 22. Transportni sistemi, premog
 23. Klima naprava, industrija
 24. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.