1. Certificiran kabelski prehod
 2. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 3. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 4. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 5. Kotlovnica, kotel
 6. Zahtevni napajalni sistemi
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 9. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 10. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 11. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 12. Certificirani kabelski prehodi
 13. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 14. Klima naprava, industrija
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Industrijski računalnik v procesni industriji
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Industrijska transformatorska postaja
 24. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 25. Transportni sistemi, premog
 26. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.