1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 4. Zahtevni napajalni sistemi
 5. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 6. Certificiran kabelski prehod
 7. Klima naprava, industrija
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 13. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Strelovodi in ozemljitve
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 22. Transportni sistemi, premog
 23. Kotlovnica, kotel
 24. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 25. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 26. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 27. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.