1. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 2. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 5. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 6. Klima naprava, industrija
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 12. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 15. Zahtevni napajalni sistemi
 16. Transportni sistemi, premog
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 20. Certificiran kabelski prehod
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 25. Certificirani kabelski prehodi
 26. Kotlovnica, kotel
 27. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.