1. Certificiran kabelski prehod
 2. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 3. Industrijski računalnik v procesni industriji
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 6. Klima naprava, industrija
 7. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 8. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 9. Transportni sistemi, premog
 10. Strelovodi in ozemljitve
 11. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Certificirani kabelski prehodi
 14. Razsvetljava in kabelske trase
 15. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 18. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 21. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Kotlovnica, kotel
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • galvanizacija, čiščenje odpadnih vod in zraka
  • predelava rudnin
  • industrija izolacijskih materialov
  • jeklarska industrija
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • sortirnice odpadkov
  • skladiščni in transportni sistemi
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.