1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Kotlovnica, kotel
 3. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 4. Transportni sistemi, premog
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Industrijska transformatorska postaja
 8. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 9. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 10. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 13. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 16. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 17. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 18. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 19. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Certificiran kabelski prehod
 23. Zahtevni napajalni sistemi
 24. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 25. Certificirani kabelski prehodi
 26. Klima naprava, industrija
 27. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.