1. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 4. Zahtevni napajalni sistemi
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Transportni sistemi, premog
 9. Kotlovnica, kotel
 10. Klima naprava, industrija
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 17. Certificiran kabelski prehod
 18. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 19. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 20. Industrijski računalnik v procesni industriji
 21. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 24. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Certificirani kabelski prehodi
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.