1. Certificirani kabelski prehodi
 2. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 3. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 4. Industrijski računalnik v procesni industriji
 5. Certificiran kabelski prehod
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Kotlovnica, kotel
 12. Transportni sistemi, premog
 13. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 14. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 15. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 18. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 19. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 20. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 21. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 22. Zahtevni napajalni sistemi
 23. Klima naprava, industrija
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.