1. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Kotlovnica, kotel
 4. Transportni sistemi, premog
 5. Certificirani kabelski prehodi
 6. Zahtevni napajalni sistemi
 7. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 9. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 10. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 13. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 14. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 15. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 20. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Industrijski računalnik v procesni industriji
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Certificiran kabelski prehod
 25. Klima naprava, industrija
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.