1. Transportni sistemi, premog
 2. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 3. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Strelovodi in ozemljitve
 8. Industrijski računalnik v procesni industriji
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Razsvetljava in kabelske trase
 12. Kotlovnica, kotel
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 20. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 21. Certificiran kabelski prehod
 22. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 23. Klima naprava, industrija
 24. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 27. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • galvanizacija, čiščenje odpadnih vod in zraka
  • predelava rudnin
  • industrija izolacijskih materialov
  • jeklarska industrija
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • sortirnice odpadkov
  • skladiščni in transportni sistemi
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.