1. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 2. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Klima naprava, industrija
 5. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 6. Industrijski računalnik v procesni industriji
 7. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Certificiran kabelski prehod
 9. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Transportni sistemi, premog
 13. Strelovodi in ozemljitve
 14. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 17. Razsvetljava in kabelske trase
 18. Zahtevni napajalni sistemi
 19. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 20. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 24. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 25. Certificirani kabelski prehodi
 26. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.