1. Zahtevni napajalni sistemi
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 5. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 6. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 7. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 8. Transportni sistemi, premog
 9. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 13. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 14. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 15. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Certificiran kabelski prehod
 21. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 22. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 23. Industrijski računalnik v procesni industriji
 24. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 25. Kotlovnica, kotel
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.