1. Klima naprava, industrija
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 4. Industrijski računalnik v procesni industriji
 5. Kotlovnica, kotel
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 9. Razsvetljava in kabelske trase
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 12. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 13. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Transportni sistemi, premog
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Certificirani kabelski prehodi
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 22. Zahtevni napajalni sistemi
 23. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Certificiran kabelski prehod
 27. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.