1. Transportni sistemi, premog
 2. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 3. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 4. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 5. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 8. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Klima naprava, industrija
 10. Industrijski računalnik v procesni industriji
 11. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 12. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Certificiran kabelski prehod
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Zahtevni napajalni sistemi
 20. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 21. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 22. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 23. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Razsvetljava in kabelske trase
 26. Certificirani kabelski prehodi
 27. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.