1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 4. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 5. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 6. Razsvetljava in kabelske trase
 7. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 8. Strelovodi in ozemljitve
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 13. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Zahtevni napajalni sistemi
 15. Kotlovnica, kotel
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 18. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 19. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 22. Transportni sistemi, premog
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 25. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 26. Klima naprava, industrija
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • galvanizacija, čiščenje odpadnih vod in zraka
  • predelava rudnin
  • industrija izolacijskih materialov
  • jeklarska industrija
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • sortirnice odpadkov
  • skladiščni in transportni sistemi
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.