1. Certificiran kabelski prehod
 2. Industrijski računalnik v procesni industriji
 3. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 4. Kotlovnica, kotel
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 15. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 16. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 17. Zahtevni napajalni sistemi
 18. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 21. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 22. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 23. Transportni sistemi, premog
 24. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 25. Certificirani kabelski prehodi
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.