1. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 2. Kotlovnica, kotel
 3. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 4. Industrijski računalnik v procesni industriji
 5. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 6. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 7. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 15. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 16. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Zahtevni napajalni sistemi
 19. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 22. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 23. Klima naprava, industrija
 24. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Certificirani kabelski prehodi
 26. Transportni sistemi, premog
 27. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.