1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 3. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 4. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 5. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 6. Kotlovnica, kotel
 7. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 8. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 9. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 12. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 13. Klima naprava, industrija
 14. Certificirani kabelski prehodi
 15. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 16. Razsvetljava in kabelske trase
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Transportni sistemi, premog
 19. Zahtevni napajalni sistemi
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 22. Strelovodi in ozemljitve
 23. Industrijski računalnik v procesni industriji
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 26. Certificiran kabelski prehod
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.