1. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Certificiran kabelski prehod
 4. Industrijski računalnik v procesni industriji
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 7. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 8. Kotlovnica, kotel
 9. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 10. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 13. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 14. Razsvetljava in kabelske trase
 15. Strelovodi in ozemljitve
 16. Transportni sistemi, premog
 17. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Klima naprava, industrija
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 23. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • galvanizacija, čiščenje odpadnih vod in zraka
  • predelava rudnin
  • industrija izolacijskih materialov
  • jeklarska industrija
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • sortirnice odpadkov
  • skladiščni in transportni sistemi
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.