1. Industrijski računalnik v procesni industriji
 2. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 3. Transportni sistemi, premog
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 6. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 7. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 8. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 9. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 10. Certificirani kabelski prehodi
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Kotlovnica, kotel
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 15. Zahtevni napajalni sistemi
 16. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Certificiran kabelski prehod
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 24. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 25. Klima naprava, industrija
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.