1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 4. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 5. Certificiran kabelski prehod
 6. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 9. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 10. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Industrijska transformatorska postaja
 13. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Certificirani kabelski prehodi
 16. Industrijski računalnik v procesni industriji
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Transportni sistemi, premog
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Zahtevni napajalni sistemi
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Klima naprava, industrija
 24. Kotlovnica, kotel
 25. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 26. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 27. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.