1. Strelovodi in ozemljitve
 2. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 3. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Certificiran kabelski prehod
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 11. Transportni sistemi, premog
 12. Zahtevni napajalni sistemi
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 15. Industrijski računalnik v procesni industriji
 16. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 17. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 18. Klima naprava, industrija
 19. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 20. Kotlovnica, kotel
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Certificirani kabelski prehodi
 23. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 27. Razsvetljava in kabelske trase
 

Danfoss VLT® Drives

Kolektor Sisteh d.o.o.


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.