1. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 3. Kotlovnica, kotel
 4. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 5. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Klima naprava, industrija
 8. Certificirani kabelski prehodi
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 13. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 14. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 15. Zahtevni napajalni sistemi
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Transportni sistemi, premog
 18. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Certificiran kabelski prehod
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 25. Industrijski računalnik v procesni industriji
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 

Danfoss VLT® Drives

Kolektor Sisteh d.o.o.


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.