1. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 6. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 11. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Industrijski računalnik v procesni industriji
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 16. Transportni sistemi, premog
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 19. Certificirani kabelski prehodi
 20. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 21. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 22. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 23. Klima naprava, industrija
 24. Zahtevni napajalni sistemi
 25. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 26. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79

Predstavitev podjetja

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.