1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 3. Certificirani kabelski prehodi
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 7. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 8. Certificiran kabelski prehod
 9. Klima naprava, industrija
 10. Transportni sistemi, premog
 11. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 12. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 13. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 20. Industrijski računalnik v procesni industriji
 21. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 22. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 23. Kotlovnica, kotel
 24. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79

Predstavitev podjetja

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.