1. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 5. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 12. Zahtevni napajalni sistemi
 13. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 14. Kotlovnica, kotel
 15. Industrijski računalnik v procesni industriji
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 22. Certificiran kabelski prehod
 23. Klima naprava, industrija
 24. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 27. Transportni sistemi, premog
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79

Predstavitev podjetja

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.