1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 3. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 4. Kotlovnica, kotel
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 7. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 8. Certificirani kabelski prehodi
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 16. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 19. Zahtevni napajalni sistemi
 20. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 21. Industrijski računalnik v procesni industriji
 22. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Klima naprava, industrija
 27. Transportni sistemi, premog
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79

Predstavitev podjetja

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.