1. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 2. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Transportni sistemi, premog
 4. Klima naprava, industrija
 5. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 6. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 9. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Certificirani kabelski prehodi
 12. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 13. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 14. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 15. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 16. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 17. Zahtevni napajalni sistemi
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 20. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Kotlovnica, kotel
 25. Industrijski računalnik v procesni industriji
 26. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 27. Certificiran kabelski prehod
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79

Predstavitev podjetja

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.