1. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 2. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 3. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 4. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 7. Industrijski računalnik v procesni industriji
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Strelovodi in ozemljitve
 11. Kotlovnica, kotel
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 14. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 15. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Razsvetljava in kabelske trase
 18. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Certificiran kabelski prehod
 21. Certificirani kabelski prehodi
 22. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 23. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Klima naprava, industrija
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Zahtevni napajalni sistemi
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79

Predstavitev podjetja

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.