1. Kotlovnica, kotel
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 11. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 12. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 19. Klima naprava, industrija
 20. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 23. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 24. Transportni sistemi, premog
 25. Industrijski računalnik v procesni industriji
 26. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 27. Certificiran kabelski prehod
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79

Predstavitev podjetja

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.