1. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 2. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 3. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Certificirani kabelski prehodi
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Kotlovnica, kotel
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Certificiran kabelski prehod
 15. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 16. Industrijski računalnik v procesni industriji
 17. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 18. Transportni sistemi, premog
 19. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 21. Zahtevni napajalni sistemi
 22. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 23. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 24. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 25. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 26. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 27. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79

Predstavitev podjetja

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.