1. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 2. Certificiran kabelski prehod
 3. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Transportni sistemi, premog
 10. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 11. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 12. Zahtevni napajalni sistemi
 13. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 14. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 15. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 19. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 20. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 21. Certificirani kabelski prehodi
 22. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 23. Kotlovnica, kotel
 24. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Klima naprava, industrija
 26. Industrijski računalnik v procesni industriji
 27. Industrijska transformatorska postaja
 

Svoje znanje posredujemo strokovnim krogom kot avtorji strokovnih člankov ali kot predavatelji na strokovnih usposabljanjih. V sodelovanju s podjetjem Synatec redno izdajamo strokovno revijo Informator. Kot člani Inženirske zbornice Slovenije želimo dati stroki čimveč uporabnega znanja, zato dejavno sodelujemo tudi s strokovnimi združenji kot so Elektrotehniška zveza Slovenije, Društvo vzdrževalcev Slovenije, Društvo avtomatikov, Društvo za merilno procesno tehniko, Slovensko društvo za razsvetljavo in Slovensko društvo za požarno varnost.

»Certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov
»Certifikat o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje Ex opremePodatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.