1. Kotlovnica, kotel
 2. Razsvetljava in kabelske trase
 3. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 4. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Klima naprava, industrija
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Certificiran kabelski prehod
 14. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 15. Transportni sistemi, premog
 16. Strelovodi in ozemljitve
 17. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 18. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 21. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 22. Zahtevni napajalni sistemi
 23. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 26. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 27. Industrijska transformatorska postaja
 

Svoje znanje posredujemo strokovnim krogom kot avtorji strokovnih člankov ali kot predavatelji na strokovnih usposabljanjih. V sodelovanju s podjetjem Synatec redno izdajamo strokovno revijo Informator. Kot člani Inženirske zbornice Slovenije želimo dati stroki čimveč uporabnega znanja, zato dejavno sodelujemo tudi s strokovnimi združenji kot so Elektrotehniška zveza Slovenije, Društvo vzdrževalcev Slovenije, Društvo avtomatikov, Društvo za merilno procesno tehniko, Slovensko društvo za razsvetljavo in Slovensko društvo za požarno varnost.

»Certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov
»Certifikat o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje Ex opreme
»Certifikat funkcijske varnosti TUV Rheinland št. 16565/18, Janez KokaljPodatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.