1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 5. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 6. Certificiran kabelski prehod
 7. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 10. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 11. Certificirani kabelski prehodi
 12. Razsvetljava in kabelske trase
 13. Strelovodi in ozemljitve
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 18. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 19. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Kotlovnica, kotel
 22. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Transportni sistemi, premog
 26. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 27. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 

Svoje znanje posredujemo strokovnim krogom kot avtorji strokovnih člankov ali kot predavatelji na strokovnih usposabljanjih. V sodelovanju s podjetjem Synatec redno izdajamo strokovno revijo Informator. Kot člani Inženirske zbornice Slovenije želimo dati stroki čimveč uporabnega znanja, zato dejavno sodelujemo tudi s strokovnimi združenji kot so Elektrotehniška zveza Slovenije, Društvo vzdrževalcev Slovenije, Društvo avtomatikov, Društvo za merilno procesno tehniko, Slovensko društvo za razsvetljavo in Slovensko društvo za požarno varnost.

»Certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov
»Certifikat o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje Ex opreme
»Certifikat funkcijske varnosti TUV Rheinland št. 16565/18, Janez KokaljPodatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.