1. Industrijski računalnik v procesni industriji
 2. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 3. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 4. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 6. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 7. Certificiran kabelski prehod
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 10. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 11. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 14. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 15. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 16. Transportni sistemi, premog
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 19. Klima naprava, industrija
 20. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Zahtevni napajalni sistemi
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Certificirani kabelski prehodi
 27. Kotlovnica, kotel
 

Svoje znanje posredujemo strokovnim krogom kot avtorji strokovnih člankov ali kot predavatelji na strokovnih usposabljanjih. V sodelovanju s podjetjem Synatec redno izdajamo strokovno revijo Informator. Kot člani Inženirske zbornice Slovenije želimo dati stroki čimveč uporabnega znanja, zato dejavno sodelujemo tudi s strokovnimi združenji kot so Elektrotehniška zveza Slovenije, Društvo vzdrževalcev Slovenije, Društvo avtomatikov, Društvo za merilno procesno tehniko, Slovensko društvo za razsvetljavo in Slovensko društvo za požarno varnost.

»Certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov
»Certifikat o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje Ex opremePodatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.