1. Certificiran kabelski prehod
 2. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 5. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Transportni sistemi, premog
 8. Certificirani kabelski prehodi
 9. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 10. Zahtevni napajalni sistemi
 11. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 12. Industrijski računalnik v procesni industriji
 13. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 15. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 16. Kotlovnica, kotel
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 23. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 24. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

Svoje znanje posredujemo strokovnim krogom kot avtorji strokovnih člankov ali kot predavatelji na strokovnih usposabljanjih. V sodelovanju s podjetjem Synatec redno izdajamo strokovno revijo Informator. Kot člani Inženirske zbornice Slovenije želimo dati stroki čimveč uporabnega znanja, zato dejavno sodelujemo tudi s strokovnimi združenji kot so Elektrotehniška zveza Slovenije, Društvo vzdrževalcev Slovenije, Društvo avtomatikov, Društvo za merilno procesno tehniko, Slovensko društvo za razsvetljavo in Slovensko društvo za požarno varnost.

»Certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov
»Certifikat o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje Ex opremePodatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.