1. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 2. Certificirani kabelski prehodi
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 9. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 10. Transportni sistemi, premog
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Kotlovnica, kotel
 13. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 16. Zahtevni napajalni sistemi
 17. Klima naprava, industrija
 18. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 19. Industrijski računalnik v procesni industriji
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Industrijska transformatorska postaja
 24. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 25. Certificiran kabelski prehod
 26. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 27. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 

Svoje znanje posredujemo strokovnim krogom kot avtorji strokovnih člankov ali kot predavatelji na strokovnih usposabljanjih. V sodelovanju s podjetjem Synatec redno izdajamo strokovno revijo Informator. Kot člani Inženirske zbornice Slovenije želimo dati stroki čimveč uporabnega znanja, zato dejavno sodelujemo tudi s strokovnimi združenji kot so Elektrotehniška zveza Slovenije, Društvo vzdrževalcev Slovenije, Društvo avtomatikov, Društvo za merilno procesno tehniko, Slovensko društvo za razsvetljavo in Slovensko društvo za požarno varnost.

»Certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov
»Certifikat o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje Ex opremePodatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.