1. Certificiran kabelski prehod
 2. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 3. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 4. Transportni sistemi, premog
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Razsvetljava in kabelske trase
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 12. Klima naprava, industrija
 13. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 14. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 15. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 16. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 17. Zahtevni napajalni sistemi
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Kotlovnica, kotel
 22. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 23. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 27. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 

Svoje znanje posredujemo strokovnim krogom kot avtorji strokovnih člankov ali kot predavatelji na strokovnih usposabljanjih. V sodelovanju s podjetjem Synatec redno izdajamo strokovno revijo Informator. Kot člani Inženirske zbornice Slovenije želimo dati stroki čimveč uporabnega znanja, zato dejavno sodelujemo tudi s strokovnimi združenji kot so Elektrotehniška zveza Slovenije, Društvo vzdrževalcev Slovenije, Društvo avtomatikov, Društvo za merilno procesno tehniko, Slovensko društvo za razsvetljavo in Slovensko društvo za požarno varnost.

»Certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov
»Certifikat o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje Ex opreme
»Certifikat funkcijske varnosti TUV Rheinland št. 16565/18, Janez KokaljPodatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.