1. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 2. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 3. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 4. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 7. Zahtevni napajalni sistemi
 8. Certificiran kabelski prehod
 9. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 10. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 14. Kotlovnica, kotel
 15. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 16. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 19. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Transportni sistemi, premog
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Klima naprava, industrija
 

Svoje znanje posredujemo strokovnim krogom kot avtorji strokovnih člankov ali kot predavatelji na strokovnih usposabljanjih. V sodelovanju s podjetjem Synatec redno izdajamo strokovno revijo Informator. Kot člani Inženirske zbornice Slovenije želimo dati stroki čimveč uporabnega znanja, zato dejavno sodelujemo tudi s strokovnimi združenji kot so Elektrotehniška zveza Slovenije, Društvo vzdrževalcev Slovenije, Društvo avtomatikov, Društvo za merilno procesno tehniko, Slovensko društvo za razsvetljavo in Slovensko društvo za požarno varnost.

»Certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov
»Certifikat o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje Ex opremePodatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.