1. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 3. Certificiran kabelski prehod
 4. Strelovodi in ozemljitve
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 12. Transportni sistemi, premog
 13. Zahtevni napajalni sistemi
 14. Kotlovnica, kotel
 15. Razsvetljava in kabelske trase
 16. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 17. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Certificirani kabelski prehodi
 20. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Industrijski računalnik v procesni industriji
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 

Svoje znanje posredujemo strokovnim krogom kot avtorji strokovnih člankov ali kot predavatelji na strokovnih usposabljanjih. V sodelovanju s podjetjem Synatec redno izdajamo strokovno revijo Informator. Kot člani Inženirske zbornice Slovenije želimo dati stroki čimveč uporabnega znanja, zato dejavno sodelujemo tudi s strokovnimi združenji kot so Elektrotehniška zveza Slovenije, Društvo vzdrževalcev Slovenije, Društvo avtomatikov, Društvo za merilno procesno tehniko, Slovensko društvo za razsvetljavo in Slovensko društvo za požarno varnost.

»Certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov
»Certifikat o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje Ex opreme
»Certifikat funkcijske varnosti TUV Rheinland št. 16565/18, Janez KokaljPodatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.