1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 3. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 6. Transportni sistemi, premog
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Industrijski računalnik v procesni industriji
 9. Kotlovnica, kotel
 10. Certificirani kabelski prehodi
 11. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Klima naprava, industrija
 13. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 14. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 15. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 18. Zahtevni napajalni sistemi
 19. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 20. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Certificiran kabelski prehod
 23. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 24. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Razsvetljava in kabelske trase
 

Svoje znanje posredujemo strokovnim krogom kot avtorji strokovnih člankov ali kot predavatelji na strokovnih usposabljanjih. V sodelovanju s podjetjem Synatec redno izdajamo strokovno revijo Informator. Kot člani Inženirske zbornice Slovenije želimo dati stroki čimveč uporabnega znanja, zato dejavno sodelujemo tudi s strokovnimi združenji kot so Elektrotehniška zveza Slovenije, Društvo vzdrževalcev Slovenije, Društvo avtomatikov, Društvo za merilno procesno tehniko, Slovensko društvo za razsvetljavo in Slovensko društvo za požarno varnost.

»Certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov
»Certifikat o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje Ex opreme
»Certifikat funkcijske varnosti TUV Rheinland št. 16565/18, Janez KokaljPodatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.