1. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Certificiran kabelski prehod
 12. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 13. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 14. Kotlovnica, kotel
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 17. Certificirani kabelski prehodi
 18. Industrijski računalnik v procesni industriji
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Zahtevni napajalni sistemi
 21. Klima naprava, industrija
 22. Transportni sistemi, premog
 23. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 24. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 25. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 26. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 27. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 

Svoje znanje posredujemo strokovnim krogom kot avtorji strokovnih člankov ali kot predavatelji na strokovnih usposabljanjih. V sodelovanju s podjetjem Synatec redno izdajamo strokovno revijo Informator. Kot člani Inženirske zbornice Slovenije želimo dati stroki čimveč uporabnega znanja, zato dejavno sodelujemo tudi s strokovnimi združenji kot so Elektrotehniška zveza Slovenije, Društvo vzdrževalcev Slovenije, Društvo avtomatikov, Društvo za merilno procesno tehniko, Slovensko društvo za razsvetljavo in Slovensko društvo za požarno varnost.

»Certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov
»Certifikat o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje Ex opreme



Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja




nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.