1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 3. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 4. Transportni sistemi, premog
 5. Zahtevni napajalni sistemi
 6. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 7. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 8. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Klima naprava, industrija
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 17. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 18. Industrijski računalnik v procesni industriji
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Strelovodi in ozemljitve
 21. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 22. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 23. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 24. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 27. Razsvetljava in kabelske trase
 

Svoje znanje posredujemo strokovnim krogom kot avtorji strokovnih člankov ali kot predavatelji na strokovnih usposabljanjih. V sodelovanju s podjetjem Synatec redno izdajamo strokovno revijo Informator. Kot člani Inženirske zbornice Slovenije želimo dati stroki čimveč uporabnega znanja, zato dejavno sodelujemo tudi s strokovnimi združenji kot so Elektrotehniška zveza Slovenije, Društvo vzdrževalcev Slovenije, Društvo avtomatikov, Društvo za merilno procesno tehniko, Slovensko društvo za razsvetljavo in Slovensko društvo za požarno varnost.

»Certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov
»Certifikat o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje Ex opreme
»Certifikat funkcijske varnosti TUV Rheinland št. 16565/18, Janez KokaljPodatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.