1. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 4. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 5. Transportni sistemi, premog
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 8. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 9. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Zahtevni napajalni sistemi
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 16. Certificiran kabelski prehod
 17. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 23. Klima naprava, industrija
 24. Certificirani kabelski prehodi
 25. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 26. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 27. Kotlovnica, kotel
 

Svoje znanje posredujemo strokovnim krogom kot avtorji strokovnih člankov ali kot predavatelji na strokovnih usposabljanjih. V sodelovanju s podjetjem Synatec redno izdajamo strokovno revijo Informator. Kot člani Inženirske zbornice Slovenije želimo dati stroki čimveč uporabnega znanja, zato dejavno sodelujemo tudi s strokovnimi združenji kot so Elektrotehniška zveza Slovenije, Društvo vzdrževalcev Slovenije, Društvo avtomatikov, Društvo za merilno procesno tehniko, Slovensko društvo za razsvetljavo in Slovensko društvo za požarno varnost.

»Certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov
»Certifikat o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje Ex opremePodatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.