1. Certificiran kabelski prehod
 2. Industrijski računalnik v procesni industriji
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 8. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 9. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 10. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 11. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 12. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 13. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 14. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 15. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 16. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 17. Klima naprava, industrija
 18. Kotlovnica, kotel
 19. Transportni sistemi, premog
 20. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 21. Certificirani kabelski prehodi
 22. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Zahtevni napajalni sistemi
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 

Svoje znanje posredujemo strokovnim krogom kot avtorji strokovnih člankov ali kot predavatelji na strokovnih usposabljanjih. V sodelovanju s podjetjem Synatec redno izdajamo strokovno revijo Informator. Kot člani Inženirske zbornice Slovenije želimo dati stroki čimveč uporabnega znanja, zato dejavno sodelujemo tudi s strokovnimi združenji kot so Elektrotehniška zveza Slovenije, Društvo vzdrževalcev Slovenije, Društvo avtomatikov, Društvo za merilno procesno tehniko, Slovensko društvo za razsvetljavo in Slovensko društvo za požarno varnost.

»Certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov
»Certifikat o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje Ex opremePodatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.