1. Industrijski računalnik v procesni industriji
 2. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 3. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 4. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 5. Zahtevni napajalni sistemi
 6. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 7. Industrijska transformatorska postaja
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Klima naprava, industrija
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Kotlovnica, kotel
 12. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 13. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 14. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 15. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 16. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 17. Transportni sistemi, premog
 18. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 21. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Certificiran kabelski prehod
 24. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Certificirani kabelski prehodi
 

Svoje znanje posredujemo strokovnim krogom kot avtorji strokovnih člankov ali kot predavatelji na strokovnih usposabljanjih. V sodelovanju s podjetjem Synatec redno izdajamo strokovno revijo Informator. Kot člani Inženirske zbornice Slovenije želimo dati stroki čimveč uporabnega znanja, zato dejavno sodelujemo tudi s strokovnimi združenji kot so Elektrotehniška zveza Slovenije, Društvo vzdrževalcev Slovenije, Društvo avtomatikov, Društvo za merilno procesno tehniko, Slovensko društvo za razsvetljavo in Slovensko društvo za požarno varnost.

»Certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov
»Certifikat o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje Ex opremePodatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.