1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 5. Certificiran kabelski prehod
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 8. Klima naprava, industrija
 9. Transportni sistemi, premog
 10. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 11. Industrijski računalnik v procesni industriji
 12. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 13. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 14. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 15. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Kotlovnica, kotel
 18. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Zahtevni napajalni sistemi
 21. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 24. Certificirani kabelski prehodi
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 

Svoje znanje posredujemo strokovnim krogom kot avtorji strokovnih člankov ali kot predavatelji na strokovnih usposabljanjih. V sodelovanju s podjetjem Synatec redno izdajamo strokovno revijo Informator. Kot člani Inženirske zbornice Slovenije želimo dati stroki čimveč uporabnega znanja, zato dejavno sodelujemo tudi s strokovnimi združenji kot so Elektrotehniška zveza Slovenije, Društvo vzdrževalcev Slovenije, Društvo avtomatikov, Društvo za merilno procesno tehniko, Slovensko društvo za razsvetljavo in Slovensko društvo za požarno varnost.

»Certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov
»Certifikat o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje Ex opremePodatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.