1. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Certificiran kabelski prehod
 4. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 5. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 6. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 7. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 8. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 9. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 10. Zahtevni napajalni sistemi
 11. Certificirani kabelski prehodi
 12. Industrijski računalnik v procesni industriji
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 16. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 19. Klima naprava, industrija
 20. Kotlovnica, kotel
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 26. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 27. Industrijska transformatorska postaja
 

Svoje znanje posredujemo strokovnim krogom kot avtorji strokovnih člankov ali kot predavatelji na strokovnih usposabljanjih. V sodelovanju s podjetjem Synatec redno izdajamo strokovno revijo Informator. Kot člani Inženirske zbornice Slovenije želimo dati stroki čimveč uporabnega znanja, zato dejavno sodelujemo tudi s strokovnimi združenji kot so Elektrotehniška zveza Slovenije, Društvo vzdrževalcev Slovenije, Društvo avtomatikov, Društvo za merilno procesno tehniko, Slovensko društvo za razsvetljavo in Slovensko društvo za požarno varnost.

»Certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov
»Certifikat o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje Ex opremePodatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.