1. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Kotlovnica, kotel
 6. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 7. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Klima naprava, industrija
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Industrijski računalnik v procesni industriji
 12. Strelovodi in ozemljitve
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 15. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 16. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 17. Razsvetljava in kabelske trase
 18. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 19. Zahtevni napajalni sistemi
 20. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 21. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 22. Certificirani kabelski prehodi
 23. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 24. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 25. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Certificiran kabelski prehod
 

V podjetju Elsing d.o.o. imamo od leta 2006 certificiran sistem kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Sistem kakovosti smo postopoma razširili v celovit sistem vodenja. Vključili smo elemente sistema ravnanja z okoljem in energijo, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij. Integracijo sistema vodenja smo izvedli z upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001 ter ISO 27001.
Na področju okolja, energetske učinkovitosti in varnosti veliko truda vlagamo v iskanje takšnih inženirskih rešitev, ki bodo naročnikom naših storitev prinesle čim bolj racionalne rešitve v smeri trajnostnega razvoja.Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.