1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 3. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 4. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Zahtevni napajalni sistemi
 7. Transportni sistemi, premog
 8. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 11. Strelovodi in ozemljitve
 12. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Certificiran kabelski prehod
 19. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 20. Klima naprava, industrija
 21. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 22. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 23. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 24. Razsvetljava in kabelske trase
 25. Kotlovnica, kotel
 26. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

V podjetju Elsing d.o.o. imamo od leta 2006 certificiran sistem kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Sistem kakovosti smo postopoma razširili v celovit sistem vodenja. Vključili smo elemente sistema ravnanja z okoljem in energijo, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij. Integracijo sistema vodenja smo izvedli z upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001 ter ISO 27001.
Na področju okolja, energetske učinkovitosti in varnosti veliko truda vlagamo v iskanje takšnih inženirskih rešitev, ki bodo naročnikom naših storitev prinesle čim bolj racionalne rešitve v smeri trajnostnega razvoja.Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.