1. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 2. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 3. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 4. Klima naprava, industrija
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Transportni sistemi, premog
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Industrijski računalnik v procesni industriji
 9. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 12. Certificirani kabelski prehodi
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 15. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 16. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 17. Kotlovnica, kotel
 18. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 19. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 23. Certificiran kabelski prehod
 24. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 25. Zahtevni napajalni sistemi
 26. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 

V podjetju Elsing d.o.o. imamo od leta 2006 certificiran sistem kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Sistem kakovosti smo postopoma razširili v celovit sistem vodenja. Vključili smo elemente sistema ravnanja z okoljem in energijo, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij. Integracijo sistema vodenja smo izvedli z upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001 ter ISO 27001.
Na področju okolja, energetske učinkovitosti in varnosti veliko truda vlagamo v iskanje takšnih inženirskih rešitev, ki bodo naročnikom naših storitev prinesle čim bolj racionalne rešitve v smeri trajnostnega razvoja.Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.