1. Razsvetljava in kabelske trase
 2. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 3. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Strelovodi in ozemljitve
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 11. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 12. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 19. Transportni sistemi, premog
 20. Zahtevni napajalni sistemi
 21. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 22. Kotlovnica, kotel
 23. Industrijski računalnik v procesni industriji
 24. Certificiran kabelski prehod
 25. Klima naprava, industrija
 26. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

V podjetju Elsing d.o.o. imamo od leta 2006 certificiran sistem kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Sistem kakovosti smo postopoma razširili v celovit sistem vodenja. Vključili smo elemente sistema ravnanja z okoljem in energijo, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij. Integracijo sistema vodenja smo izvedli z upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001 ter ISO 27001.
Na področju okolja, energetske učinkovitosti in varnosti veliko truda vlagamo v iskanje takšnih inženirskih rešitev, ki bodo naročnikom naših storitev prinesle čim bolj racionalne rešitve v smeri trajnostnega razvoja.Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.