1. Razsvetljava in kabelske trase
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Zahtevni napajalni sistemi
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Klima naprava, industrija
 8. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Strelovodi in ozemljitve
 13. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 14. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 15. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 16. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 17. Industrijski računalnik v procesni industriji
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Certificirani kabelski prehodi
 20. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 21. Transportni sistemi, premog
 22. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 23. Certificiran kabelski prehod
 24. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 26. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

V podjetju Elsing d.o.o. imamo od leta 2006 certificiran sistem kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Sistem kakovosti smo postopoma razširili v celovit sistem vodenja. Vključili smo elemente sistema ravnanja z okoljem in energijo, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij. Integracijo sistema vodenja smo izvedli z upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001 ter ISO 27001.
Na področju okolja, energetske učinkovitosti in varnosti veliko truda vlagamo v iskanje takšnih inženirskih rešitev, ki bodo naročnikom naših storitev prinesle čim bolj racionalne rešitve v smeri trajnostnega razvoja.Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.