1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 3. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 6. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Klima naprava, industrija
 10. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 11. Zahtevni napajalni sistemi
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 14. Industrijski računalnik v procesni industriji
 15. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Transportni sistemi, premog
 18. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 19. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 20. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 21. Certificirani kabelski prehodi
 22. Kotlovnica, kotel
 23. Industrijska transformatorska postaja
 24. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Certificiran kabelski prehod
 

V podjetju Elsing d.o.o. imamo od leta 2006 certificiran sistem kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Sistem kakovosti smo postopoma razširili v celovit sistem vodenja. Vključili smo elemente sistema ravnanja z okoljem in energijo, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij. Integracijo sistema vodenja smo izvedli z upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001 ter ISO 27001.
Na področju okolja, energetske učinkovitosti in varnosti veliko truda vlagamo v iskanje takšnih inženirskih rešitev, ki bodo naročnikom naših storitev prinesle čim bolj racionalne rešitve v smeri trajnostnega razvoja.Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.