1. Klima naprava, industrija
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 5. Kotlovnica, kotel
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 8. Zahtevni napajalni sistemi
 9. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 12. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 13. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 14. Certificiran kabelski prehod
 15. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 16. Transportni sistemi, premog
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 19. Industrijski računalnik v procesni industriji
 20. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 21. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 22. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 26. Certificirani kabelski prehodi
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

V podjetju Elsing d.o.o. imamo od leta 2006 certificiran sistem kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Sistem kakovosti smo postopoma razširili v celovit sistem vodenja. Vključili smo elemente sistema ravnanja z okoljem in energijo, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij. Integracijo sistema vodenja smo izvedli z upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001 ter ISO 27001.
Na področju okolja, energetske učinkovitosti in varnosti veliko truda vlagamo v iskanje takšnih inženirskih rešitev, ki bodo naročnikom naših storitev prinesle čim bolj racionalne rešitve v smeri trajnostnega razvoja.Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.