1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 8. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 9. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 10. Klima naprava, industrija
 11. Certificirani kabelski prehodi
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 14. Transportni sistemi, premog
 15. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 17. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 18. Zahtevni napajalni sistemi
 19. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 20. Kotlovnica, kotel
 21. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 22. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 23. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 24. Certificiran kabelski prehod
 25. Industrijski računalnik v procesni industriji
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

V podjetju Elsing d.o.o. imamo od leta 2006 certificiran sistem kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Sistem kakovosti smo postopoma razširili v celovit sistem vodenja. Vključili smo elemente sistema ravnanja z okoljem in energijo, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij. Integracijo sistema vodenja smo izvedli z upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001 ter ISO 27001.
Na področju okolja, energetske učinkovitosti in varnosti veliko truda vlagamo v iskanje takšnih inženirskih rešitev, ki bodo naročnikom naših storitev prinesle čim bolj racionalne rešitve v smeri trajnostnega razvoja.Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.