1. Strelovodi in ozemljitve
 2. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 3. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 4. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 5. Certificiran kabelski prehod
 6. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 7. Klima naprava, industrija
 8. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 9. Razsvetljava in kabelske trase
 10. Transportni sistemi, premog
 11. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 12. Certificirani kabelski prehodi
 13. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 15. Kotlovnica, kotel
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 20. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Industrijska transformatorska postaja
 24. Industrijski računalnik v procesni industriji
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Zahtevni napajalni sistemi
 

V podjetju Elsing d.o.o. imamo od leta 2006 certificiran sistem kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Sistem kakovosti smo postopoma razširili v celovit sistem vodenja. Vključili smo elemente sistema ravnanja z okoljem in energijo, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij. Integracijo sistema vodenja smo izvedli z upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001 ter ISO 27001.
Na področju okolja, energetske učinkovitosti in varnosti veliko truda vlagamo v iskanje takšnih inženirskih rešitev, ki bodo naročnikom naših storitev prinesle čim bolj racionalne rešitve v smeri trajnostnega razvoja.Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.