1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Kotlovnica, kotel
 5. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 6. Certificiran kabelski prehod
 7. Certificirani kabelski prehodi
 8. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 9. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 10. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 11. Transportni sistemi, premog
 12. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 13. Zahtevni napajalni sistemi
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Industrijski računalnik v procesni industriji
 18. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 22. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 23. Klima naprava, industrija
 24. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 27. Industrijska transformatorska postaja
 

V podjetju Elsing d.o.o. imamo od leta 2006 certificiran sistem kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Sistem kakovosti smo postopoma razširili v celovit sistem vodenja. Vključili smo elemente sistema ravnanja z okoljem in energijo, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij. Integracijo sistema vodenja smo izvedli z upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001 ter ISO 27001.
Na področju okolja, energetske učinkovitosti in varnosti veliko truda vlagamo v iskanje takšnih inženirskih rešitev, ki bodo naročnikom naših storitev prinesle čim bolj racionalne rešitve v smeri trajnostnega razvoja.Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.