1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 3. Strelovodi in ozemljitve
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 7. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 8. Transportni sistemi, premog
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 11. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 12. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 13. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Industrijski računalnik v procesni industriji
 16. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Kotlovnica, kotel
 19. Zahtevni napajalni sistemi
 20. Klima naprava, industrija
 21. Certificirani kabelski prehodi
 22. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Certificiran kabelski prehod
 25. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 26. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

V podjetju Elsing d.o.o. imamo od leta 2006 certificiran sistem kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Sistem kakovosti smo postopoma razširili v celovit sistem vodenja. Vključili smo elemente sistema ravnanja z okoljem in energijo, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij. Integracijo sistema vodenja smo izvedli z upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001 ter ISO 27001.
Na področju okolja, energetske učinkovitosti in varnosti veliko truda vlagamo v iskanje takšnih inženirskih rešitev, ki bodo naročnikom naših storitev prinesle čim bolj racionalne rešitve v smeri trajnostnega razvoja.Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.