1. Klima naprava, industrija
 2. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 7. Certificiran kabelski prehod
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 16. Kotlovnica, kotel
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 19. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 20. Transportni sistemi, premog
 21. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 24. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 25. Zahtevni napajalni sistemi
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

V podjetju Elsing d.o.o. imamo od leta 2006 certificiran sistem kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Sistem kakovosti smo postopoma razširili v celovit sistem vodenja. Vključili smo elemente sistema ravnanja z okoljem in energijo, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij. Integracijo sistema vodenja smo izvedli z upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001 ter ISO 27001.
Na področju okolja, energetske učinkovitosti in varnosti veliko truda vlagamo v iskanje takšnih inženirskih rešitev, ki bodo naročnikom naših storitev prinesle čim bolj racionalne rešitve v smeri trajnostnega razvoja.Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.