1. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 4. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Certificiran kabelski prehod
 7. Kotlovnica, kotel
 8. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 10. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Zahtevni napajalni sistemi
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 15. Industrijski računalnik v procesni industriji
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 20. Klima naprava, industrija
 21. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Transportni sistemi, premog
 24. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 25. Certificirani kabelski prehodi
 26. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 27. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 

V podjetju Elsing d.o.o. imamo od leta 2006 certificiran sistem kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Sistem kakovosti smo postopoma razširili v celovit sistem vodenja. Vključili smo elemente sistema ravnanja z okoljem in energijo, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij. Integracijo sistema vodenja smo izvedli z upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001 ter ISO 27001.
Na področju okolja, energetske učinkovitosti in varnosti veliko truda vlagamo v iskanje takšnih inženirskih rešitev, ki bodo naročnikom naših storitev prinesle čim bolj racionalne rešitve v smeri trajnostnega razvoja.Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.