1. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 2. Certificiran kabelski prehod
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Kotlovnica, kotel
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 11. Klima naprava, industrija
 12. Transportni sistemi, premog
 13. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 14. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 15. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 16. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 17. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 20. Industrijski računalnik v procesni industriji
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 24. Zahtevni napajalni sistemi
 25. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 26. Certificirani kabelski prehodi
 27. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 

V podjetju Elsing d.o.o. imamo od leta 2006 certificiran sistem kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Sistem kakovosti smo postopoma razširili v celovit sistem vodenja. Vključili smo elemente sistema ravnanja z okoljem in energijo, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij. Integracijo sistema vodenja smo izvedli z upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001 ter ISO 27001.
Na področju okolja, energetske učinkovitosti in varnosti veliko truda vlagamo v iskanje takšnih inženirskih rešitev, ki bodo naročnikom naših storitev prinesle čim bolj racionalne rešitve v smeri trajnostnega razvoja.Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.