1. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Certificiran kabelski prehod
 5. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 8. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 9. Strelovodi in ozemljitve
 10. Kotlovnica, kotel
 11. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 12. Klima naprava, industrija
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 15. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 16. Razsvetljava in kabelske trase
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Industrijski računalnik v procesni industriji
 19. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 20. Transportni sistemi, premog
 21. Certificirani kabelski prehodi
 22. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 23. Industrijska transformatorska postaja
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 26. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 27. Zahtevni napajalni sistemi
 

V podjetju Elsing d.o.o. imamo od leta 2006 certificiran sistem kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Sistem kakovosti smo postopoma razširili v celovit sistem vodenja. Vključili smo elemente sistema ravnanja z okoljem in energijo, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij. Integracijo sistema vodenja smo izvedli z upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001 ter ISO 27001.
Na področju okolja, energetske učinkovitosti in varnosti veliko truda vlagamo v iskanje takšnih inženirskih rešitev, ki bodo naročnikom naših storitev prinesle čim bolj racionalne rešitve v smeri trajnostnega razvoja.Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.