1. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 2. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 3. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 13. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 14. Transportni sistemi, premog
 15. Certificiran kabelski prehod
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Kotlovnica, kotel
 18. Industrijski računalnik v procesni industriji
 19. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Zahtevni napajalni sistemi
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Klima naprava, industrija
 25. Certificirani kabelski prehodi
 26. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 27. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 

V podjetju Elsing d.o.o. imamo od leta 2006 certificiran sistem kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Sistem kakovosti smo postopoma razširili v celovit sistem vodenja. Vključili smo elemente sistema ravnanja z okoljem in energijo, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij. Integracijo sistema vodenja smo izvedli z upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001 ter ISO 27001.
Na področju okolja, energetske učinkovitosti in varnosti veliko truda vlagamo v iskanje takšnih inženirskih rešitev, ki bodo naročnikom naših storitev prinesle čim bolj racionalne rešitve v smeri trajnostnega razvoja.Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.