1. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 8. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 11. Klima naprava, industrija
 12. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 13. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Transportni sistemi, premog
 18. Kotlovnica, kotel
 19. Certificiran kabelski prehod
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Industrijski računalnik v procesni industriji
 23. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 24. Zahtevni napajalni sistemi
 25. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 26. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

V podjetju Elsing d.o.o. imamo od leta 2006 certificiran sistem kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Sistem kakovosti smo postopoma razširili v celovit sistem vodenja. Vključili smo elemente sistema ravnanja z okoljem in energijo, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij. Integracijo sistema vodenja smo izvedli z upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001 ter ISO 27001.
Na področju okolja, energetske učinkovitosti in varnosti veliko truda vlagamo v iskanje takšnih inženirskih rešitev, ki bodo naročnikom naših storitev prinesle čim bolj racionalne rešitve v smeri trajnostnega razvoja.Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.