1. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Klima naprava, industrija
 3. Kotlovnica, kotel
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 8. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Industrijski računalnik v procesni industriji
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 14. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 15. Transportni sistemi, premog
 16. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 17. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 18. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 19. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 20. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 21. Zahtevni napajalni sistemi
 22. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 23. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 27. Certificirani kabelski prehodi
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.