1. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 2. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Certificirani kabelski prehodi
 5. Certificiran kabelski prehod
 6. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 7. Kotlovnica, kotel
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 10. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 11. Transportni sistemi, premog
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 14. Zahtevni napajalni sistemi
 15. Industrijski računalnik v procesni industriji
 16. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 22. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Klima naprava, industrija
 27. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79

Predstavitev podjetja
Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.