1. Industrijski računalnik v procesni industriji
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 6. Strelovodi in ozemljitve
 7. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 8. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 9. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 12. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 13. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 14. Zahtevni napajalni sistemi
 15. Razsvetljava in kabelske trase
 16. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Transportni sistemi, premog
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 21. Certificiran kabelski prehod
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 27. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.