1. Certificiran kabelski prehod
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 5. Klima naprava, industrija
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 9. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 10. Industrijski računalnik v procesni industriji
 11. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 12. Strelovodi in ozemljitve
 13. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 14. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 15. Zahtevni napajalni sistemi
 16. Razsvetljava in kabelske trase
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 19. Certificirani kabelski prehodi
 20. Kotlovnica, kotel
 21. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 26. Transportni sistemi, premog
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.