1. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 2. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 3. Razsvetljava in kabelske trase
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 6. Transportni sistemi, premog
 7. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 8. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Kotlovnica, kotel
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 14. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Certificiran kabelski prehod
 16. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Zahtevni napajalni sistemi
 19. Industrijski računalnik v procesni industriji
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 22. Klima naprava, industrija
 23. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 26. Certificirani kabelski prehodi
 27. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.