1. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 4. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 6. Certificirani kabelski prehodi
 7. Certificiran kabelski prehod
 8. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 12. Zahtevni napajalni sistemi
 13. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 14. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 15. Klima naprava, industrija
 16. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 20. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 21. Industrijski računalnik v procesni industriji
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 25. Transportni sistemi, premog
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.