1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 3. Industrijski računalnik v procesni industriji
 4. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 5. Kotlovnica, kotel
 6. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 7. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Zahtevni napajalni sistemi
 10. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 11. Transportni sistemi, premog
 12. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 13. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 17. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Certificiran kabelski prehod
 21. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 22. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Klima naprava, industrija
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79

Predstavitev podjetja
Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.