1. Certificiran kabelski prehod
 2. Industrijski računalnik v procesni industriji
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 5. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 6. Kotlovnica, kotel
 7. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 8. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 9. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 10. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 11. Transportni sistemi, premog
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 15. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 20. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Zahtevni napajalni sistemi
 22. Klima naprava, industrija
 23. Industrijska transformatorska postaja
 24. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.