1. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 2. Kotlovnica, kotel
 3. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 4. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 6. Razsvetljava in kabelske trase
 7. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 8. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 9. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 10. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 11. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Klima naprava, industrija
 15. Certificiran kabelski prehod
 16. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 17. Strelovodi in ozemljitve
 18. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 19. Zahtevni napajalni sistemi
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Transportni sistemi, premog
 24. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 27. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.