1. Transportni sistemi, premog
 2. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 3. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 4. Kotlovnica, kotel
 5. Klima naprava, industrija
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Industrijski računalnik v procesni industriji
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Certificirani kabelski prehodi
 13. Zahtevni napajalni sistemi
 14. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 15. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 16. Certificiran kabelski prehod
 17. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 18. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Razsvetljava in kabelske trase
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.