1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 5. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 8. Zahtevni napajalni sistemi
 9. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 10. Transportni sistemi, premog
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Klima naprava, industrija
 14. Kotlovnica, kotel
 15. Industrijski računalnik v procesni industriji
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 18. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 19. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 22. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 25. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 26. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 27. Certificirani kabelski prehodi
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79

Predstavitev podjetja
Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.