1. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 2. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 3. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 4. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 5. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 6. Zahtevni napajalni sistemi
 7. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 10. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Klima naprava, industrija
 13. Certificiran kabelski prehod
 14. Certificirani kabelski prehodi
 15. Kotlovnica, kotel
 16. Industrijski računalnik v procesni industriji
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Transportni sistemi, premog
 19. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 20. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 24. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Industrijska transformatorska postaja
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.