1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Klima naprava, industrija
 6. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 9. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Zahtevni napajalni sistemi
 14. Certificirani kabelski prehodi
 15. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 16. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 19. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 21. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 22. Industrijski računalnik v procesni industriji
 23. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 24. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 25. Certificiran kabelski prehod
 26. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 27. Transportni sistemi, premog
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.