1. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 2. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 4. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 5. Strelovodi in ozemljitve
 6. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 7. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Transportni sistemi, premog
 12. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 13. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 14. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 15. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 16. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Kotlovnica, kotel
 21. Certificirani kabelski prehodi
 22. Industrijski računalnik v procesni industriji
 23. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 24. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Zahtevni napajalni sistemi
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.