1. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 2. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 3. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 4. Certificiran kabelski prehod
 5. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 6. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 7. Industrijska transformatorska postaja
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 11. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 12. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 13. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Transportni sistemi, premog
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 20. Industrijski računalnik v procesni industriji
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 23. Industrijska transformatorska postaja
 24. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Kotlovnica, kotel
 27. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79

Predstavitev podjetja
Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.