1. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 2. Industrijski računalnik v procesni industriji
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Klima naprava, industrija
 5. Zahtevni napajalni sistemi
 6. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 7. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 8. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 9. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 10. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 11. Certificirani kabelski prehodi
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Transportni sistemi, premog
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 16. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 17. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 24. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79

Predstavitev podjetja
Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.