1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 3. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Certificiran kabelski prehod
 7. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 8. Kotlovnica, kotel
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Razsvetljava in kabelske trase
 11. Zahtevni napajalni sistemi
 12. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 13. Industrijski računalnik v procesni industriji
 14. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 15. Strelovodi in ozemljitve
 16. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 17. Transportni sistemi, premog
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 20. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 21. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 22. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 23. Klima naprava, industrija
 24. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 25. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.