1. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 2. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Kotlovnica, kotel
 8. Klima naprava, industrija
 9. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 10. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 11. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 12. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 13. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 18. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Industrijski računalnik v procesni industriji
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 22. Transportni sistemi, premog
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 25. Zahtevni napajalni sistemi
 26. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 27. Certificiran kabelski prehod
 

Danfoss VLT® Drives

Kolektor Sisteh d.o.o.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.