1. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 6. Certificirani kabelski prehodi
 7. Klima naprava, industrija
 8. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Zahtevni napajalni sistemi
 11. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 12. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 13. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 14. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Industrijski računalnik v procesni industriji
 17. Razsvetljava in kabelske trase
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Kotlovnica, kotel
 20. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 23. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 24. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 25. Transportni sistemi, premog
 26. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 27. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 

Danfoss VLT® Drives

Kolektor Sisteh d.o.o.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.