1. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 2. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Zahtevni napajalni sistemi
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Certificiran kabelski prehod
 6. Kotlovnica, kotel
 7. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 8. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 9. Transportni sistemi, premog
 10. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 13. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 14. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 15. Certificirani kabelski prehodi
 16. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 20. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 21. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 26. Industrijski računalnik v procesni industriji
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

Danfoss VLT® Drives

Kolektor Sisteh d.o.o.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.