1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Kotlovnica, kotel
 3. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 4. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 7. Razsvetljava in kabelske trase
 8. Zahtevni napajalni sistemi
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 13. Klima naprava, industrija
 14. Certificirani kabelski prehodi
 15. Strelovodi in ozemljitve
 16. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 22. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 23. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 24. Industrijski računalnik v procesni industriji
 25. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 26. Transportni sistemi, premog
 27. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 

Danfoss VLT® Drives

Kolektor Sisteh d.o.o.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.