1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Klima naprava, industrija
 5. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 6. Certificirani kabelski prehodi
 7. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 8. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Industrijski računalnik v procesni industriji
 11. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 12. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 13. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Transportni sistemi, premog
 19. Certificiran kabelski prehod
 20. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 21. Strelovodi in ozemljitve
 22. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 23. Kotlovnica, kotel
 24. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 25. Zahtevni napajalni sistemi
 26. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 27. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 

Danfoss VLT® Drives

Kolektor Sisteh d.o.o.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.