1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Kotlovnica, kotel
 8. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 9. Certificiran kabelski prehod
 10. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 11. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 12. Transportni sistemi, premog
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 15. Strelovodi in ozemljitve
 16. Razsvetljava in kabelske trase
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 19. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Industrijski računalnik v procesni industriji
 23. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 24. Klima naprava, industrija
 25. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 26. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 27. Certificirani kabelski prehodi
 

Danfoss VLT® Drives

Kolektor Sisteh d.o.o.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.