1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Transportni sistemi, premog
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Kotlovnica, kotel
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Certificirani kabelski prehodi
 9. Klima naprava, industrija
 10. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 11. Razsvetljava in kabelske trase
 12. Industrijski računalnik v procesni industriji
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Strelovodi in ozemljitve
 15. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 16. Zahtevni napajalni sistemi
 17. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 18. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 22. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 23. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 24. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 25. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 26. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 27. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 

Danfoss VLT® Drives

Kolektor Sisteh d.o.o.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.