1. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 2. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 3. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 4. Kotlovnica, kotel
 5. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 6. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 7. Zahtevni napajalni sistemi
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Transportni sistemi, premog
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Industrijski računalnik v procesni industriji
 13. Certificiran kabelski prehod
 14. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 15. Klima naprava, industrija
 16. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 18. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Certificirani kabelski prehodi
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 27. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 

V družbi Elsing razumemo družbeno odgovornost v najširšem smislu in jo izkazujemo v odnosu do izvajanja svoje dejavnosti, do zaposlenih, do poslovnih partnerjev, do okolja in do širše družbene skupnosti. Želimo biti uspešni pri poslovanju, vendar ne pozabljamo na druge dejavnosti, ki so družbeno koristne in potrebujejo našo podporo. Zato finančno podpiramo dobrodelne organizacije, zdravstvene in izobraževalne inštitucije ter kulturna, športna, gasilska in planinska društva. Sodelujemo s Fakulteto za elektrotehniko in v okviru strokovne prakse izobražujemo absolvente visokošolskega študija.


Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.