1. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 2. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 3. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Certificirani kabelski prehodi
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 10. Transportni sistemi, premog
 11. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 12. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 13. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 14. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Certificiran kabelski prehod
 18. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 19. Kotlovnica, kotel
 20. Klima naprava, industrija
 21. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 22. Industrijski računalnik v procesni industriji
 23. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 24. Zahtevni napajalni sistemi
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

V družbi Elsing razumemo družbeno odgovornost v najširšem smislu in jo izkazujemo v odnosu do izvajanja svoje dejavnosti, do zaposlenih, do poslovnih partnerjev, do okolja in do širše družbene skupnosti. Želimo biti uspešni pri poslovanju, vendar ne pozabljamo na druge dejavnosti, ki so družbeno koristne in potrebujejo našo podporo. Zato finančno podpiramo dobrodelne organizacije, zdravstvene in izobraževalne inštitucije ter kulturna, športna, gasilska in planinska društva. Sodelujemo s Fakulteto za elektrotehniko in v okviru strokovne prakse izobražujemo absolvente visokošolskega študija.


Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.