1. Zahtevni napajalni sistemi
 2. Klima naprava, industrija
 3. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 4. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 6. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 7. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Industrijski računalnik v procesni industriji
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 13. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 14. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 15. Certificiran kabelski prehod
 16. Transportni sistemi, premog
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Kotlovnica, kotel
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 25. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 26. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 27. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 

V družbi Elsing razumemo družbeno odgovornost v najširšem smislu in jo izkazujemo v odnosu do izvajanja svoje dejavnosti, do zaposlenih, do poslovnih partnerjev, do okolja in do širše družbene skupnosti. Želimo biti uspešni pri poslovanju, vendar ne pozabljamo na druge dejavnosti, ki so družbeno koristne in potrebujejo našo podporo. Zato finančno podpiramo dobrodelne organizacije, zdravstvene in izobraževalne inštitucije ter kulturna, športna, gasilska in planinska društva. Sodelujemo s Fakulteto za elektrotehniko in v okviru strokovne prakse izobražujemo absolvente visokošolskega študija.


Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.