1. Razsvetljava in kabelske trase
 2. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 6. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 7. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 8. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 11. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 12. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Strelovodi in ozemljitve
 15. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 16. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 17. Certificirani kabelski prehodi
 18. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Zahtevni napajalni sistemi
 20. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 21. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 22. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 23. Industrijski računalnik v procesni industriji
 24. Klima naprava, industrija
 25. Transportni sistemi, premog
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Certificiran kabelski prehod
 

V družbi Elsing razumemo družbeno odgovornost v najširšem smislu in jo izkazujemo v odnosu do izvajanja svoje dejavnosti, do zaposlenih, do poslovnih partnerjev, do okolja in do širše družbene skupnosti. Želimo biti uspešni pri poslovanju, vendar ne pozabljamo na druge dejavnosti, ki so družbeno koristne in potrebujejo našo podporo. Zato finančno podpiramo dobrodelne organizacije, zdravstvene in izobraževalne inštitucije ter kulturna, športna, gasilska in planinska društva. Sodelujemo s Fakulteto za elektrotehniko in v okviru strokovne prakse izobražujemo absolvente visokošolskega študija.


Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.