1. Strelovodi in ozemljitve
 2. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 3. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 4. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 5. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Zahtevni napajalni sistemi
 8. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 9. Certificiran kabelski prehod
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Razsvetljava in kabelske trase
 12. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 15. Kotlovnica, kotel
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 19. Transportni sistemi, premog
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 22. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Certificirani kabelski prehodi
 25. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 

V družbi Elsing razumemo družbeno odgovornost v najširšem smislu in jo izkazujemo v odnosu do izvajanja svoje dejavnosti, do zaposlenih, do poslovnih partnerjev, do okolja in do širše družbene skupnosti. Želimo biti uspešni pri poslovanju, vendar ne pozabljamo na druge dejavnosti, ki so družbeno koristne in potrebujejo našo podporo. Zato finančno podpiramo dobrodelne organizacije, zdravstvene in izobraževalne inštitucije ter kulturna, športna, gasilska in planinska društva. Sodelujemo s Fakulteto za elektrotehniko in v okviru strokovne prakse izobražujemo absolvente visokošolskega študija.


Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.