1. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 2. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 3. Kotlovnica, kotel
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 6. Klima naprava, industrija
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 9. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 12. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 13. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 14. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Zahtevni napajalni sistemi
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 19. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Certificirani kabelski prehodi
 23. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 24. Certificiran kabelski prehod
 25. Industrijski računalnik v procesni industriji
 26. Transportni sistemi, premog
 27. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 

V družbi Elsing razumemo družbeno odgovornost v najširšem smislu in jo izkazujemo v odnosu do izvajanja svoje dejavnosti, do zaposlenih, do poslovnih partnerjev, do okolja in do širše družbene skupnosti. Želimo biti uspešni pri poslovanju, vendar ne pozabljamo na druge dejavnosti, ki so družbeno koristne in potrebujejo našo podporo. Zato finančno podpiramo dobrodelne organizacije, zdravstvene in izobraževalne inštitucije ter kulturna, športna, gasilska in planinska društva. Sodelujemo s Fakulteto za elektrotehniko in v okviru strokovne prakse izobražujemo absolvente visokošolskega študija.


Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.