1. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 2. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 3. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 6. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 7. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 8. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 9. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Klima naprava, industrija
 11. Transportni sistemi, premog
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 14. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Certificirani kabelski prehodi
 23. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 24. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 25. Kotlovnica, kotel
 26. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 27. Industrijska transformatorska postaja
 

V družbi Elsing razumemo družbeno odgovornost v najširšem smislu in jo izkazujemo v odnosu do izvajanja svoje dejavnosti, do zaposlenih, do poslovnih partnerjev, do okolja in do širše družbene skupnosti. Želimo biti uspešni pri poslovanju, vendar ne pozabljamo na druge dejavnosti, ki so družbeno koristne in potrebujejo našo podporo. Zato finančno podpiramo dobrodelne organizacije, zdravstvene in izobraževalne inštitucije ter kulturna, športna, gasilska in planinska društva. Sodelujemo s Fakulteto za elektrotehniko in v okviru strokovne prakse izobražujemo absolvente visokošolskega študija.


Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.