1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 3. Transportni sistemi, premog
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 6. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 10. Klima naprava, industrija
 11. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 12. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 14. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 15. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 16. Industrijski računalnik v procesni industriji
 17. Certificirani kabelski prehodi
 18. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 23. Industrijska transformatorska postaja
 24. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 25. Zahtevni napajalni sistemi
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Kotlovnica, kotel
 

V družbi Elsing razumemo družbeno odgovornost v najširšem smislu in jo izkazujemo v odnosu do izvajanja svoje dejavnosti, do zaposlenih, do poslovnih partnerjev, do okolja in do širše družbene skupnosti. Želimo biti uspešni pri poslovanju, vendar ne pozabljamo na druge dejavnosti, ki so družbeno koristne in potrebujejo našo podporo. Zato finančno podpiramo dobrodelne organizacije, zdravstvene in izobraževalne inštitucije ter kulturna, športna, gasilska in planinska društva. Sodelujemo s Fakulteto za elektrotehniko in v okviru strokovne prakse izobražujemo absolvente visokošolskega študija.


Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.