1. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Klima naprava, industrija
 4. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 7. Certificirani kabelski prehodi
 8. Zahtevni napajalni sistemi
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Transportni sistemi, premog
 13. Industrijski računalnik v procesni industriji
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 16. Kotlovnica, kotel
 17. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 18. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Certificiran kabelski prehod
 21. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 22. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 23. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 25. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 26. Strelovodi in ozemljitve
 27. Razsvetljava in kabelske trase
 

V družbi Elsing razumemo družbeno odgovornost v najširšem smislu in jo izkazujemo v odnosu do izvajanja svoje dejavnosti, do zaposlenih, do poslovnih partnerjev, do okolja in do širše družbene skupnosti. Želimo biti uspešni pri poslovanju, vendar ne pozabljamo na druge dejavnosti, ki so družbeno koristne in potrebujejo našo podporo. Zato finančno podpiramo dobrodelne organizacije, zdravstvene in izobraževalne inštitucije ter kulturna, športna, gasilska in planinska društva. Sodelujemo s Fakulteto za elektrotehniko in v okviru strokovne prakse izobražujemo absolvente visokošolskega študija.


Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.