1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 3. Kotlovnica, kotel
 4. Certificiran kabelski prehod
 5. Zahtevni napajalni sistemi
 6. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 7. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 8. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 9. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 14. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 15. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 16. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 17. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Klima naprava, industrija
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Industrijski računalnik v procesni industriji
 

V družbi Elsing razumemo družbeno odgovornost v najširšem smislu in jo izkazujemo v odnosu do izvajanja svoje dejavnosti, do zaposlenih, do poslovnih partnerjev, do okolja in do širše družbene skupnosti. Želimo biti uspešni pri poslovanju, vendar ne pozabljamo na druge dejavnosti, ki so družbeno koristne in potrebujejo našo podporo. Zato finančno podpiramo dobrodelne organizacije, zdravstvene in izobraževalne inštitucije ter kulturna, športna, gasilska in planinska društva. Sodelujemo s Fakulteto za elektrotehniko in v okviru strokovne prakse izobražujemo absolvente visokošolskega študija.


Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.