1. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 2. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 3. Strelovodi in ozemljitve
 4. Industrijski računalnik v procesni industriji
 5. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 6. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Klima naprava, industrija
 11. Zahtevni napajalni sistemi
 12. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 13. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 14. Certificiran kabelski prehod
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Razsvetljava in kabelske trase
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Industrijska transformatorska postaja
 24. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Transportni sistemi, premog
 27. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 

V družbi Elsing razumemo družbeno odgovornost v najširšem smislu in jo izkazujemo v odnosu do izvajanja svoje dejavnosti, do zaposlenih, do poslovnih partnerjev, do okolja in do širše družbene skupnosti. Želimo biti uspešni pri poslovanju, vendar ne pozabljamo na druge dejavnosti, ki so družbeno koristne in potrebujejo našo podporo. Zato finančno podpiramo dobrodelne organizacije, zdravstvene in izobraževalne inštitucije ter kulturna, športna, gasilska in planinska društva. Sodelujemo s Fakulteto za elektrotehniko in v okviru strokovne prakse izobražujemo absolvente visokošolskega študija.


Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.