1. Certificirani kabelski prehodi
 2. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 3. Klima naprava, industrija
 4. Transportni sistemi, premog
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 7. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Industrijski računalnik v procesni industriji
 10. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 11. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 12. Kotlovnica, kotel
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 15. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 17. Certificiran kabelski prehod
 18. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 25. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 

V družbi Elsing razumemo družbeno odgovornost v najširšem smislu in jo izkazujemo v odnosu do izvajanja svoje dejavnosti, do zaposlenih, do poslovnih partnerjev, do okolja in do širše družbene skupnosti. Želimo biti uspešni pri poslovanju, vendar ne pozabljamo na druge dejavnosti, ki so družbeno koristne in potrebujejo našo podporo. Zato finančno podpiramo dobrodelne organizacije, zdravstvene in izobraževalne inštitucije ter kulturna, športna, gasilska in planinska društva. Sodelujemo s Fakulteto za elektrotehniko in v okviru strokovne prakse izobražujemo absolvente visokošolskega študija.


Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.