1. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Transportni sistemi, premog
 5. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 6. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 7. Kotlovnica, kotel
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Zahtevni napajalni sistemi
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 12. Certificirani kabelski prehodi
 13. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 14. Certificiran kabelski prehod
 15. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Klima naprava, industrija
 18. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 19. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 20. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 23. Industrijski računalnik v procesni industriji
 24. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 

V družbi Elsing razumemo družbeno odgovornost v najširšem smislu in jo izkazujemo v odnosu do izvajanja svoje dejavnosti, do zaposlenih, do poslovnih partnerjev, do okolja in do širše družbene skupnosti. Želimo biti uspešni pri poslovanju, vendar ne pozabljamo na druge dejavnosti, ki so družbeno koristne in potrebujejo našo podporo. Zato finančno podpiramo dobrodelne organizacije, zdravstvene in izobraževalne inštitucije ter kulturna, športna, gasilska in planinska društva. Sodelujemo s Fakulteto za elektrotehniko in v okviru strokovne prakse izobražujemo absolvente visokošolskega študija.


Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.