1. Strelovodi in ozemljitve
 2. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Certificiran kabelski prehod
 4. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 5. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Kotlovnica, kotel
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 12. Industrijski računalnik v procesni industriji
 13. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 16. Zahtevni napajalni sistemi
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 22. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 23. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 24. Razsvetljava in kabelske trase
 25. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 26. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 27. Transportni sistemi, premog
 

V družbi Elsing razumemo družbeno odgovornost v najširšem smislu in jo izkazujemo v odnosu do izvajanja svoje dejavnosti, do zaposlenih, do poslovnih partnerjev, do okolja in do širše družbene skupnosti. Želimo biti uspešni pri poslovanju, vendar ne pozabljamo na druge dejavnosti, ki so družbeno koristne in potrebujejo našo podporo. Zato finančno podpiramo dobrodelne organizacije, zdravstvene in izobraževalne inštitucije ter kulturna, športna, gasilska in planinska društva. Sodelujemo s Fakulteto za elektrotehniko in v okviru strokovne prakse izobražujemo absolvente visokošolskega študija.


Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.