1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Zahtevni napajalni sistemi
 5. Kotlovnica, kotel
 6. Industrijski računalnik v procesni industriji
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Klima naprava, industrija
 11. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 14. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 15. Certificirani kabelski prehodi
 16. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 17. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 18. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 19. Strelovodi in ozemljitve
 20. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 21. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 22. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Transportni sistemi, premog
 24. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 25. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 26. Razsvetljava in kabelske trase
 27. Certificiran kabelski prehod
 

V družbi Elsing razumemo družbeno odgovornost v najširšem smislu in jo izkazujemo v odnosu do izvajanja svoje dejavnosti, do zaposlenih, do poslovnih partnerjev, do okolja in do širše družbene skupnosti. Želimo biti uspešni pri poslovanju, vendar ne pozabljamo na druge dejavnosti, ki so družbeno koristne in potrebujejo našo podporo. Zato finančno podpiramo dobrodelne organizacije, zdravstvene in izobraževalne inštitucije ter kulturna, športna, gasilska in planinska društva. Sodelujemo s Fakulteto za elektrotehniko in v okviru strokovne prakse izobražujemo absolvente visokošolskega študija.


Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.