1. Certificirani kabelski prehodi
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Razsvetljava in kabelske trase
 4. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Industrijska transformatorska postaja
 8. Certificiran kabelski prehod
 9. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 10. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 11. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 14. Industrijski računalnik v procesni industriji
 15. Transportni sistemi, premog
 16. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 17. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Klima naprava, industrija
 20. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 23. Strelovodi in ozemljitve
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Zahtevni napajalni sistemi
 26. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 27. Kotlovnica, kotel
 

Smo podjetje, ki skorajda ne beleži fluktuacije zaposlenih. Kogar zaposlimo, ostane. Smo učeče se podjetje, ki se ponaša z vrhunsko ekipo strokovnjakov, specializiranih za posamezna področja. Pravzaradi njih lahko svojim naročnikom in poslovnim partnerjem ponudimo visoko strokovne storitve in profesionalen odnos do dela.

Vrhunsko strokovno znanje je osnova vseh naših inženirskih storitev, zato skrbimo, da nenehno izboljšujemo svoja splošna, strokovno tehnična in organizacijsko podjetniška znanja. Izobražujemo se doma in v tujini, redna tedenska interna usposabljanja pa so sestavni del naših delovnih procesov. Na tak način v družbi Elsing sistematično in načrtno razvijamo vse potrebne veščine za doseganje svojih ciljev.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.