1. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 2. Kotlovnica, kotel
 3. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 4. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 5. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 6. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 7. Certificiran kabelski prehod
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 15. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 17. Klima naprava, industrija
 18. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 22. Certificirani kabelski prehodi
 23. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 24. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 25. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 26. Zahtevni napajalni sistemi
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

Smo podjetje, ki skorajda ne beleži fluktuacije zaposlenih. Kogar zaposlimo, ostane. Smo učeče se podjetje, ki se ponaša z vrhunsko ekipo strokovnjakov, specializiranih za posamezna področja. Pravzaradi njih lahko svojim naročnikom in poslovnim partnerjem ponudimo visoko strokovne storitve in profesionalen odnos do dela.

Vrhunsko strokovno znanje je osnova vseh naših inženirskih storitev, zato skrbimo, da nenehno izboljšujemo svoja splošna, strokovno tehnična in organizacijsko podjetniška znanja. Izobražujemo se doma in v tujini, redna tedenska interna usposabljanja pa so sestavni del naših delovnih procesov. Na tak način v družbi Elsing sistematično in načrtno razvijamo vse potrebne veščine za doseganje svojih ciljev.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.