1. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 5. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 9. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 10. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Strelovodi in ozemljitve
 14. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 15. Razsvetljava in kabelske trase
 16. Klima naprava, industrija
 17. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 18. Kotlovnica, kotel
 19. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 20. Industrijski računalnik v procesni industriji
 21. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 22. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 24. Transportni sistemi, premog
 25. Certificirani kabelski prehodi
 26. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

Smo podjetje, ki skorajda ne beleži fluktuacije zaposlenih. Kogar zaposlimo, ostane. Smo učeče se podjetje, ki se ponaša z vrhunsko ekipo strokovnjakov, specializiranih za posamezna področja. Pravzaradi njih lahko svojim naročnikom in poslovnim partnerjem ponudimo visoko strokovne storitve in profesionalen odnos do dela.

Vrhunsko strokovno znanje je osnova vseh naših inženirskih storitev, zato skrbimo, da nenehno izboljšujemo svoja splošna, strokovno tehnična in organizacijsko podjetniška znanja. Izobražujemo se doma in v tujini, redna tedenska interna usposabljanja pa so sestavni del naših delovnih procesov. Na tak način v družbi Elsing sistematično in načrtno razvijamo vse potrebne veščine za doseganje svojih ciljev.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.