1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Certificirani kabelski prehodi
 5. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 6. Industrijski računalnik v procesni industriji
 7. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 8. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 9. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 10. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 11. Certificiran kabelski prehod
 12. Klima naprava, industrija
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 18. Zahtevni napajalni sistemi
 19. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 20. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 21. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 22. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 25. Kotlovnica, kotel
 26. Transportni sistemi, premog
 27. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 

Smo podjetje, ki skorajda ne beleži fluktuacije zaposlenih. Kogar zaposlimo, ostane. Smo učeče se podjetje, ki se ponaša z vrhunsko ekipo strokovnjakov, specializiranih za posamezna področja. Pravzaradi njih lahko svojim naročnikom in poslovnim partnerjem ponudimo visoko strokovne storitve in profesionalen odnos do dela.

Vrhunsko strokovno znanje je osnova vseh naših inženirskih storitev, zato skrbimo, da nenehno izboljšujemo svoja splošna, strokovno tehnična in organizacijsko podjetniška znanja. Izobražujemo se doma in v tujini, redna tedenska interna usposabljanja pa so sestavni del naših delovnih procesov. Na tak način v družbi Elsing sistematično in načrtno razvijamo vse potrebne veščine za doseganje svojih ciljev.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.