1. Certificirani kabelski prehodi
 2. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 3. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 4. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 5. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 6. Industrijski računalnik v procesni industriji
 7. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 8. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 10. Kotlovnica, kotel
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 14. Klima naprava, industrija
 15. Zahtevni napajalni sistemi
 16. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 17. Certificiran kabelski prehod
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 20. Strelovodi in ozemljitve
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 27. Transportni sistemi, premog
 

Smo podjetje, ki skorajda ne beleži fluktuacije zaposlenih. Kogar zaposlimo, ostane. Smo učeče se podjetje, ki se ponaša z vrhunsko ekipo strokovnjakov, specializiranih za posamezna področja. Pravzaradi njih lahko svojim naročnikom in poslovnim partnerjem ponudimo visoko strokovne storitve in profesionalen odnos do dela.

Vrhunsko strokovno znanje je osnova vseh naših inženirskih storitev, zato skrbimo, da nenehno izboljšujemo svoja splošna, strokovno tehnična in organizacijsko podjetniška znanja. Izobražujemo se doma in v tujini, redna tedenska interna usposabljanja pa so sestavni del naših delovnih procesov. Na tak način v družbi Elsing sistematično in načrtno razvijamo vse potrebne veščine za doseganje svojih ciljev.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.