1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 6. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 7. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Strelovodi in ozemljitve
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Certificirani kabelski prehodi
 13. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 14. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 15. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 16. Kotlovnica, kotel
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 19. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 20. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 21. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Industrijski računalnik v procesni industriji
 24. Transportni sistemi, premog
 25. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 26. Razsvetljava in kabelske trase
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

Smo podjetje, ki skorajda ne beleži fluktuacije zaposlenih. Kogar zaposlimo, ostane. Smo učeče se podjetje, ki se ponaša z vrhunsko ekipo strokovnjakov, specializiranih za posamezna področja. Pravzaradi njih lahko svojim naročnikom in poslovnim partnerjem ponudimo visoko strokovne storitve in profesionalen odnos do dela.

Vrhunsko strokovno znanje je osnova vseh naših inženirskih storitev, zato skrbimo, da nenehno izboljšujemo svoja splošna, strokovno tehnična in organizacijsko podjetniška znanja. Izobražujemo se doma in v tujini, redna tedenska interna usposabljanja pa so sestavni del naših delovnih procesov. Na tak način v družbi Elsing sistematično in načrtno razvijamo vse potrebne veščine za doseganje svojih ciljev.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.