1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 6. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 7. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 8. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 9. Zahtevni napajalni sistemi
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Industrijski računalnik v procesni industriji
 12. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 13. Klima naprava, industrija
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Certificiran kabelski prehod
 17. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 18. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 19. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 22. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 27. Transportni sistemi, premog
 

Smo podjetje, ki skorajda ne beleži fluktuacije zaposlenih. Kogar zaposlimo, ostane. Smo učeče se podjetje, ki se ponaša z vrhunsko ekipo strokovnjakov, specializiranih za posamezna področja. Pravzaradi njih lahko svojim naročnikom in poslovnim partnerjem ponudimo visoko strokovne storitve in profesionalen odnos do dela.

Vrhunsko strokovno znanje je osnova vseh naših inženirskih storitev, zato skrbimo, da nenehno izboljšujemo svoja splošna, strokovno tehnična in organizacijsko podjetniška znanja. Izobražujemo se doma in v tujini, redna tedenska interna usposabljanja pa so sestavni del naših delovnih procesov. Na tak način v družbi Elsing sistematično in načrtno razvijamo vse potrebne veščine za doseganje svojih ciljev.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.