1. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 2. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 3. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 4. Klima naprava, industrija
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 8. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 9. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Transportni sistemi, premog
 12. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 13. Certificirani kabelski prehodi
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 18. Industrijski računalnik v procesni industriji
 19. Certificiran kabelski prehod
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 22. Zahtevni napajalni sistemi
 23. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 Specialnost družbe Elsing so zagotovo bogate inženirske izkušnje s področja kemijske industrije in eksplozijskih območij, pa tudi specifična znanja o različnih električnih inštalacijah, napravah in sistemih v modernih industrijskih okoljih. Strokovno in organizacijsko obvladujemo najzahtevnejše projekte, kar zmore samo team kompetentnih strokovnjakov. Za izvajanje zahtevnejših projektov se povezujemo z različnimi podjetji in oblikujemo projektne skupine, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake. V podjetju Elsing je trenutno redno zaposlenih osemnajst sodelavcev z naslednjo izobrazbo:

7 univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike (od tega 4 pooblaščeni inženirji IZS)
4 diplomirani inženirji elektrotehnike
1 inženirja elektrotehnike
3 elektrotehniki
1 strojni tehnik
1 mag.ek.in posl.ved in
1 ekonomistka.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.