1. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 2. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 3. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 4. Kotlovnica, kotel
 5. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 8. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 9. Certificiran kabelski prehod
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Industrijski računalnik v procesni industriji
 13. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 18. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 19. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 23. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 24. Transportni sistemi, premog
 25. Zahtevni napajalni sistemi
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Certificirani kabelski prehodi
 Specialnost družbe Elsing so zagotovo bogate inženirske izkušnje s področja kemijske industrije in eksplozijskih območij, pa tudi specifična znanja o različnih električnih inštalacijah, napravah in sistemih v modernih industrijskih okoljih. Strokovno in organizacijsko obvladujemo najzahtevnejše projekte, kar zmore samo team kompetentnih strokovnjakov. Za izvajanje zahtevnejših projektov se povezujemo z različnimi podjetji in oblikujemo projektne skupine, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake. V podjetju Elsing je trenutno redno zaposlenih osemnajst sodelavcev z naslednjo izobrazbo:

7 univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike (od tega 4 pooblaščeni inženirji IZS)
4 diplomirani inženirji elektrotehnike
1 inženirja elektrotehnike
3 elektrotehniki
1 strojni tehnik
1 mag.ek.in posl.ved in
1 ekonomistka.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.