1. Certificirani kabelski prehodi
 2. Klima naprava, industrija
 3. Zahtevni napajalni sistemi
 4. Kotlovnica, kotel
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 7. Industrijska transformatorska postaja
 8. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Industrijski računalnik v procesni industriji
 12. Transportni sistemi, premog
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 17. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 18. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 19. Certificiran kabelski prehod
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 22. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 27. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 Specialnost družbe Elsing so zagotovo bogate inženirske izkušnje s področja kemijske industrije in eksplozijskih območij, pa tudi specifična znanja o različnih električnih inštalacijah, napravah in sistemih v modernih industrijskih okoljih. Strokovno in organizacijsko obvladujemo najzahtevnejše projekte, kar zmore samo team kompetentnih strokovnjakov. Za izvajanje zahtevnejših projektov se povezujemo z različnimi podjetji in oblikujemo projektne skupine, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake. V podjetju Elsing je trenutno redno zaposlenih osemnajst sodelavcev z naslednjo izobrazbo:

7 univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike (od tega 4 pooblaščeni inženirji IZS)
4 diplomirani inženirji elektrotehnike
1 inženirja elektrotehnike
3 elektrotehniki
1 strojni tehnik
1 mag.ek.in posl.ved in
1 ekonomistka.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.