1. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 2. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 4. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 8. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 9. Klima naprava, industrija
 10. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 11. Industrijski računalnik v procesni industriji
 12. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 13. Transportni sistemi, premog
 14. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 18. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Zahtevni napajalni sistemi
 21. Kotlovnica, kotel
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Certificirani kabelski prehodi
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 Specialnost družbe Elsing so zagotovo bogate inženirske izkušnje s področja kemijske industrije in eksplozijskih območij, pa tudi specifična znanja o različnih električnih inštalacijah, napravah in sistemih v modernih industrijskih okoljih. Strokovno in organizacijsko obvladujemo najzahtevnejše projekte, kar zmore samo team kompetentnih strokovnjakov. Za izvajanje zahtevnejših projektov se povezujemo z različnimi podjetji in oblikujemo projektne skupine, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake. V podjetju Elsing je trenutno redno zaposlenih osemnajst sodelavcev z naslednjo izobrazbo:

7 univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike (od tega 4 pooblaščeni inženirji IZS)
4 diplomirani inženirji elektrotehnike
1 inženirja elektrotehnike
3 elektrotehniki
1 strojni tehnik
1 mag.ek.in posl.ved in
1 ekonomistka.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.