1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Certificiran kabelski prehod
 3. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 4. Industrijski računalnik v procesni industriji
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 7. Klima naprava, industrija
 8. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 9. Zahtevni napajalni sistemi
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Certificirani kabelski prehodi
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 15. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 17. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 18. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 19. Kotlovnica, kotel
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 22. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 26. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 27. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 Specialnost družbe Elsing so zagotovo bogate inženirske izkušnje s področja kemijske industrije in eksplozijskih območij, pa tudi specifična znanja o različnih električnih inštalacijah, napravah in sistemih v modernih industrijskih okoljih. Strokovno in organizacijsko obvladujemo najzahtevnejše projekte, kar zmore samo team kompetentnih strokovnjakov. Za izvajanje zahtevnejših projektov se povezujemo z različnimi podjetji in oblikujemo projektne skupine, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake. V podjetju Elsing je trenutno redno zaposlenih dvajset sodelavcev z naslednjo izobrazbo:

8 univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike
(od tega 5 pooblaščenih inženirjev IZS)
4 diplomirani inženirji elektrotehnike
(od tega 1 pooblaščen inženir IZS)
1 inženir elektrotehnike
3 elektrotehniki
(1 pooblaščen vodja del in nadzora IZS)
1 strojni tehnik
1 mag.ek. in posl.ved
1 ekonomistka in
1 mag.prof.rus. in polj.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.