1. Industrijski računalnik v procesni industriji
 2. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 3. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Klima naprava, industrija
 6. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 7. Razsvetljava in kabelske trase
 8. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 11. Certificiran kabelski prehod
 12. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 13. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Zahtevni napajalni sistemi
 15. Certificirani kabelski prehodi
 16. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 21. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 22. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 25. Transportni sistemi, premog
 26. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 27. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 Specialnost družbe Elsing so zagotovo bogate inženirske izkušnje s področja kemijske industrije in eksplozijskih območij, pa tudi specifična znanja o različnih električnih inštalacijah, napravah in sistemih v modernih industrijskih okoljih. Strokovno in organizacijsko obvladujemo najzahtevnejše projekte, kar zmore samo team kompetentnih strokovnjakov. Za izvajanje zahtevnejših projektov se povezujemo z različnimi podjetji in oblikujemo projektne skupine, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake. V podjetju Elsing je trenutno redno zaposlenih devetnajst sodelavcev z naslednjo izobrazbo:

8 univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike
(od tega 5 pooblaščenih inženirjev IZS)
4 diplomirani inženirji elektrotehnike
(od tega 1 pooblaščen inženir IZS)
1 inženir elektrotehnike
3 elektrotehniki
(1 pooblaščen vodja del in nadzora IZS)
1 strojni tehnik
1 mag.ek. in posl.ved
1 ekonomistka

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.