1. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 2. Certificiran kabelski prehod
 3. Strelovodi in ozemljitve
 4. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 5. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Razsvetljava in kabelske trase
 11. Kotlovnica, kotel
 12. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 13. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 15. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Klima naprava, industrija
 18. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 19. Zahtevni napajalni sistemi
 20. Industrijski računalnik v procesni industriji
 21. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 22. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 25. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 26. Transportni sistemi, premog
 27. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 Specialnost družbe Elsing so zagotovo bogate inženirske izkušnje s področja kemijske industrije in eksplozijskih območij, pa tudi specifična znanja o različnih električnih inštalacijah, napravah in sistemih v modernih industrijskih okoljih. Strokovno in organizacijsko obvladujemo najzahtevnejše projekte, kar zmore samo team kompetentnih strokovnjakov. Za izvajanje zahtevnejših projektov se povezujemo z različnimi podjetji in oblikujemo projektne skupine, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake. V podjetju Elsing je trenutno redno zaposlenih devetnajst sodelavcev z naslednjo izobrazbo:

8 univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike
(od tega 5 pooblaščenih inženirjev IZS)
4 diplomirani inženirji elektrotehnike
(od tega 1 pooblaščen inženir IZS)
1 inženir elektrotehnike
3 elektrotehniki
(1 pooblaščen vodja del in nadzora IZS)
1 strojni tehnik
1 mag.ek. in posl.ved
1 ekonomistka

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.