1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Strelovodi in ozemljitve
 3. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 4. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 5. Zahtevni napajalni sistemi
 6. Klima naprava, industrija
 7. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 10. Industrijski računalnik v procesni industriji
 11. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 12. Industrijska transformatorska postaja
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Kotlovnica, kotel
 17. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 18. Certificiran kabelski prehod
 19. Razsvetljava in kabelske trase
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Transportni sistemi, premog
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 26. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 27. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 Specialnost družbe Elsing so zagotovo bogate inženirske izkušnje s področja kemijske industrije in eksplozijskih območij, pa tudi specifična znanja o različnih električnih inštalacijah, napravah in sistemih v modernih industrijskih okoljih. Strokovno in organizacijsko obvladujemo najzahtevnejše projekte, kar zmore samo team kompetentnih strokovnjakov. Za izvajanje zahtevnejših projektov se povezujemo z različnimi podjetji in oblikujemo projektne skupine, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake. V podjetju Elsing je trenutno redno zaposlenih devetnajst sodelavcev z naslednjo izobrazbo:

9 univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike
(od tega 5 pooblaščenih inženirjev IZS)
5 diplomirani inženirji elektrotehnike
(od tega 1 pooblaščen inženir IZS)
3 inženir elektrotehnike
4 elektrotehniki
(1 pooblaščen vodja del in nadzora IZS)
1 strojni tehnik
1 mag.ek. in posl.ved
1 ekonomistka

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.