1. Certificiran kabelski prehod
 2. Industrijski računalnik v procesni industriji
 3. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 6. Klima naprava, industrija
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 13. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 14. Zahtevni napajalni sistemi
 15. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 16. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 22. Transportni sistemi, premog
 23. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Kotlovnica, kotel
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Certificirani kabelski prehodi
 Specialnost družbe Elsing so zagotovo bogate inženirske izkušnje s področja kemijske industrije in eksplozijskih območij, pa tudi specifična znanja o različnih električnih inštalacijah, napravah in sistemih v modernih industrijskih okoljih. Strokovno in organizacijsko obvladujemo najzahtevnejše projekte, kar zmore samo team kompetentnih strokovnjakov. Za izvajanje zahtevnejših projektov se povezujemo z različnimi podjetji in oblikujemo projektne skupine, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake. V podjetju Elsing je trenutno redno zaposlenih devetnajst sodelavcev z naslednjo izobrazbo:

7 univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike (od tega 4 pooblaščeni inženirji IZS)
4 diplomirani inženirji elektrotehnike (od tega 1 pooblaščen inženir IZS)
1 inženir elektrotehnike
3 elektrotehniki
1 strojni tehnik
1 mag.ek. in posl.ved
1 ekonomistka in
1 mag.prof.rus. in polj.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.