1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 3. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 4. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 7. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 10. Certificirani kabelski prehodi
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 14. Transportni sistemi, premog
 15. Klima naprava, industrija
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Zahtevni napajalni sistemi
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 21. Strelovodi in ozemljitve
 22. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 23. Certificiran kabelski prehod
 24. Razsvetljava in kabelske trase
 25. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 26. Kotlovnica, kotel
 27. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 Specialnost družbe Elsing so zagotovo bogate inženirske izkušnje s področja kemijske industrije in eksplozijskih območij, pa tudi specifična znanja o različnih električnih inštalacijah, napravah in sistemih v modernih industrijskih okoljih. Strokovno in organizacijsko obvladujemo najzahtevnejše projekte, kar zmore samo team kompetentnih strokovnjakov. Za izvajanje zahtevnejših projektov se povezujemo z različnimi podjetji in oblikujemo projektne skupine, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake. V podjetju Elsing je trenutno redno zaposlenih devetnajst sodelavcev z naslednjo izobrazbo:

8 univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike
(od tega 5 pooblaščenih inženirjev IZS)
4 diplomirani inženirji elektrotehnike
(od tega 1 pooblaščen inženir IZS)
1 inženir elektrotehnike
3 elektrotehniki
(1 pooblaščen vodja del in nadzora IZS)
1 strojni tehnik
1 mag.ek. in posl.ved
1 ekonomistka

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.