1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Certificirani kabelski prehodi
 3. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 4. Certificiran kabelski prehod
 5. Klima naprava, industrija
 6. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 7. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Industrijski računalnik v procesni industriji
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 16. Zahtevni napajalni sistemi
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Transportni sistemi, premog
 19. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 20. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 21. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 22. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Kotlovnica, kotel
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 Specialnost družbe Elsing so zagotovo bogate inženirske izkušnje s področja kemijske industrije in eksplozijskih območij, pa tudi specifična znanja o različnih električnih inštalacijah, napravah in sistemih v modernih industrijskih okoljih. Strokovno in organizacijsko obvladujemo najzahtevnejše projekte, kar zmore samo team kompetentnih strokovnjakov. Za izvajanje zahtevnejših projektov se povezujemo z različnimi podjetji in oblikujemo projektne skupine, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake. V podjetju Elsing je trenutno redno zaposlenih dvajset sodelavcev z naslednjo izobrazbo:

8 univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike
(od tega 5 pooblaščenih inženirjev IZS)
4 diplomirani inženirji elektrotehnike
(od tega 1 pooblaščen inženir IZS)
1 inženir elektrotehnike
3 elektrotehniki
(1 pooblaščen vodja del in nadzora IZS)
1 strojni tehnik
1 mag.ek. in posl.ved
1 ekonomistka in
1 mag.prof.rus. in polj.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.