1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Kotlovnica, kotel
 3. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 6. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 7. Certificiran kabelski prehod
 8. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 9. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 10. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Certificirani kabelski prehodi
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Zahtevni napajalni sistemi
 18. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 19. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 20. Klima naprava, industrija
 21. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 22. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 23. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 24. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Transportni sistemi, premog
 Specialnost družbe Elsing so zagotovo bogate inženirske izkušnje s področja kemijske industrije in eksplozijskih območij, pa tudi specifična znanja o različnih električnih inštalacijah, napravah in sistemih v modernih industrijskih okoljih. Strokovno in organizacijsko obvladujemo najzahtevnejše projekte, kar zmore samo team kompetentnih strokovnjakov. Za izvajanje zahtevnejših projektov se povezujemo z različnimi podjetji in oblikujemo projektne skupine, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake. V podjetju Elsing je trenutno redno zaposlenih devetnajst sodelavcev z naslednjo izobrazbo:

7 univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike (od tega 4 pooblaščeni inženirji IZS)
4 diplomirani inženirji elektrotehnike (od tega 1 pooblaščen inženir IZS)
1 inženir elektrotehnike
3 elektrotehniki
1 strojni tehnik
1 mag.ek. in posl.ved
1 ekonomistka in
1 mag.prof.rus. in polj.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.