1. Strelovodi in ozemljitve
 2. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 5. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 6. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Kotlovnica, kotel
 9. Certificiran kabelski prehod
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Certificirani kabelski prehodi
 12. Klima naprava, industrija
 13. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 17. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 18. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 19. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 20. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Industrijski računalnik v procesni industriji
 25. Transportni sistemi, premog
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Zahtevni napajalni sistemi
 Specialnost družbe Elsing so zagotovo bogate inženirske izkušnje s področja kemijske industrije in eksplozijskih območij, pa tudi specifična znanja o različnih električnih inštalacijah, napravah in sistemih v modernih industrijskih okoljih. Strokovno in organizacijsko obvladujemo najzahtevnejše projekte, kar zmore samo team kompetentnih strokovnjakov. Za izvajanje zahtevnejših projektov se povezujemo z različnimi podjetji in oblikujemo projektne skupine, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake. V podjetju Elsing je trenutno redno zaposlenih devetnajst sodelavcev z naslednjo izobrazbo:

9 univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike
(od tega 5 pooblaščenih inženirjev IZS)
5 diplomirani inženirji elektrotehnike
(od tega 1 pooblaščen inženir IZS)
3 inženir elektrotehnike
4 elektrotehniki
(1 pooblaščen vodja del in nadzora IZS)
1 strojni tehnik
1 mag.ek. in posl.ved
1 ekonomistka

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.