1. Transportni sistemi, premog
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Kotlovnica, kotel
 4. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 7. Zahtevni napajalni sistemi
 8. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 9. Klima naprava, industrija
 10. Certificirani kabelski prehodi
 11. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 12. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 16. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 19. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Certificiran kabelski prehod
 22. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 23. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 Specialnost družbe Elsing so zagotovo bogate inženirske izkušnje s področja kemijske industrije in eksplozijskih območij, pa tudi specifična znanja o različnih električnih inštalacijah, napravah in sistemih v modernih industrijskih okoljih. Strokovno in organizacijsko obvladujemo najzahtevnejše projekte, kar zmore samo team kompetentnih strokovnjakov. Za izvajanje zahtevnejših projektov se povezujemo z različnimi podjetji in oblikujemo projektne skupine, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake. V podjetju Elsing je trenutno redno zaposlenih dvajset sodelavcev z naslednjo izobrazbo:

8 univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike
(od tega 5 pooblaščenih inženirjev IZS)
4 diplomirani inženirji elektrotehnike
(od tega 1 pooblaščen inženir IZS)
1 inženir elektrotehnike
3 elektrotehniki
(1 pooblaščen vodja del in nadzora IZS)
1 strojni tehnik
1 mag.ek. in posl.ved
1 ekonomistka in
1 mag.prof.rus. in polj.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.