1. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 2. Strelovodi in ozemljitve
 3. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 4. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 6. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 9. Certificiran kabelski prehod
 10. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 11. Industrijski računalnik v procesni industriji
 12. Industrijska transformatorska postaja
 13. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 14. Zahtevni napajalni sistemi
 15. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 16. Certificirani kabelski prehodi
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Klima naprava, industrija
 19. Razsvetljava in kabelske trase
 20. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 21. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 22. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 23. Industrijska transformatorska postaja
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Kotlovnica, kotel
 27. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 Specialnost družbe Elsing so zagotovo bogate inženirske izkušnje s področja kemijske industrije in eksplozijskih območij, pa tudi specifična znanja o različnih električnih inštalacijah, napravah in sistemih v modernih industrijskih okoljih. Strokovno in organizacijsko obvladujemo najzahtevnejše projekte, kar zmore samo team kompetentnih strokovnjakov. Za izvajanje zahtevnejših projektov se povezujemo z različnimi podjetji in oblikujemo projektne skupine, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake. V podjetju Elsing je trenutno redno zaposlenih devetnajst sodelavcev z naslednjo izobrazbo:

8 univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike
(od tega 5 pooblaščenih inženirjev IZS)
4 diplomirani inženirji elektrotehnike
(od tega 1 pooblaščen inženir IZS)
1 inženir elektrotehnike
3 elektrotehniki
(1 pooblaščen vodja del in nadzora IZS)
1 strojni tehnik
1 mag.ek. in posl.ved
1 ekonomistka

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.