1. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 2. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 3. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 4. Certificiran kabelski prehod
 5. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Certificirani kabelski prehodi
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 10. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 13. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Klima naprava, industrija
 15. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 16. Transportni sistemi, premog
 17. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 22. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 25. Kotlovnica, kotel
 26. Zahtevni napajalni sistemi
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 Specialnost družbe Elsing so zagotovo bogate inženirske izkušnje s področja kemijske industrije in eksplozijskih območij, pa tudi specifična znanja o različnih električnih inštalacijah, napravah in sistemih v modernih industrijskih okoljih. Strokovno in organizacijsko obvladujemo najzahtevnejše projekte, kar zmore samo team kompetentnih strokovnjakov. Za izvajanje zahtevnejših projektov se povezujemo z različnimi podjetji in oblikujemo projektne skupine, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake. V podjetju Elsing je trenutno redno zaposlenih osemnajst sodelavcev z naslednjo izobrazbo:

7 univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike (od tega 4 pooblaščeni inženirji IZS)
4 diplomirani inženirji elektrotehnike
1 inženirja elektrotehnike
3 elektrotehniki
1 strojni tehnik
1 mag.ek.in posl.ved in
1 ekonomistka.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.