1. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 4. Zahtevni napajalni sistemi
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 9. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 10. Industrijski računalnik v procesni industriji
 11. Strelovodi in ozemljitve
 12. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 13. Transportni sistemi, premog
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Certificiran kabelski prehod
 16. Klima naprava, industrija
 17. Kotlovnica, kotel
 18. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 19. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 22. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 25. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 Skupna proizvedena električna energija
(od leta 2009):
157 MWh
Prihranek CO2:78,5 t

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.