1. Certificiran kabelski prehod
 2. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Transportni sistemi, premog
 4. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 5. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Industrijska transformatorska postaja
 8. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 9. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 10. Kotlovnica, kotel
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 16. Certificirani kabelski prehodi
 17. Klima naprava, industrija
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 22. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Zahtevni napajalni sistemi
 25. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 26. Industrijski računalnik v procesni industriji
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 Skupna proizvedena električna energija
(od leta 2009):
123 MWh
Prihranek CO2:61,5 t*
*Podatek za CO2 je zaradi nove metodologije
izračuna manjši od prejšnjega.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.