1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Klima naprava, industrija
 4. Zahtevni napajalni sistemi
 5. Certificiran kabelski prehod
 6. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 7. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 10. Transportni sistemi, premog
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 13. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 14. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 15. Kotlovnica, kotel
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 19. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 20. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 21. Certificirani kabelski prehodi
 22. Industrijski računalnik v procesni industriji
 23. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 24. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 Skupna proizvedena električna energija
(od leta 2009):
143 MWh
Prihranek CO2:72 t

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.