1. Zahtevni napajalni sistemi
 2. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 5. Klima naprava, industrija
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 8. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 9. Transportni sistemi, premog
 10. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 11. Certificiran kabelski prehod
 12. Industrijska transformatorska postaja
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 17. Kotlovnica, kotel
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 20. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Industrijski računalnik v procesni industriji
 23. Industrijska transformatorska postaja
 24. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 25. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 Skupna proizvedena električna energija
(od leta 2009):
123 MWh
Prihranek CO2:61,5 t*
*Podatek za CO2 je zaradi nove metodologije
izračuna manjši od prejšnjega.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.