1. Certificirani kabelski prehodi
 2. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Zahtevni napajalni sistemi
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Kotlovnica, kotel
 9. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Klima naprava, industrija
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Strelovodi in ozemljitve
 19. Certificiran kabelski prehod
 20. Transportni sistemi, premog
 21. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 22. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 23. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 24. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 25. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Razsvetljava in kabelske trase
 Skupna proizvedena električna energija
(od leta 2009):
160 MWh
Prihranek CO2:80 t

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.