1. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 2. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 3. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 9. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 10. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Zahtevni napajalni sistemi
 15. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 16. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Transportni sistemi, premog
 20. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 22. Industrijski računalnik v procesni industriji
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Klima naprava, industrija
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 Skupna proizvedena električna energija
(od leta 2009):
130 MWh
Prihranek CO2:65,26 t*
*Podatek za CO2 je zaradi nove metodologije
izračuna manjši od prejšnjega.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.