1. Certificirani kabelski prehodi
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 4. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Razsvetljava in kabelske trase
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Zahtevni napajalni sistemi
 10. Transportni sistemi, premog
 11. Klima naprava, industrija
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Strelovodi in ozemljitve
 14. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Certificiran kabelski prehod
 18. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 19. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 20. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 21. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 22. Kotlovnica, kotel
 23. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 Skupna proizvedena električna energija
(od leta 2009):
150 MWh
Prihranek CO2:75 t

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.