1. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 2. Certificirani kabelski prehodi
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 6. Kotlovnica, kotel
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 9. Zahtevni napajalni sistemi
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 15. Industrijski računalnik v procesni industriji
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 19. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Transportni sistemi, premog
 23. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 24. Klima naprava, industrija
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 27. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 Skupna proizvedena električna energija
(od leta 2009):
143 MWh
Prihranek CO2:72 t

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.