1. Industrijski računalnik v procesni industriji
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 4. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Razsvetljava in kabelske trase
 6. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 7. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 8. Klima naprava, industrija
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Transportni sistemi, premog
 16. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Certificiran kabelski prehod
 20. Kotlovnica, kotel
 21. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 22. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 23. Zahtevni napajalni sistemi
 24. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 25. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 26. Strelovodi in ozemljitve
 27. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 Skupna proizvedena električna energija
(od leta 2009):
160 MWh
Prihranek CO2:80 t

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.