1. Industrijska transformatorska postaja
  2. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
  3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
  4. Industrijski računalnik v procesni industriji
  5. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
  6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
  7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
  8. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
  9. Industrijska transformatorska postaja
  10. Kotlovnica, kotel
  11. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
  12. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
  13. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
  14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
  15. Certificirani kabelski prehodi
  16. Zahtevni napajalni sistemi
  17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
  18. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
  19. Razsvetljava in kabelske trase
  20. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
  21. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
  22. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
  23. Klima naprava, industrija
  24. Certificiran kabelski prehod
  25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
  26. Transportni sistemi, premog
  27. Strelovodi in ozemljitve
 Skupna proizvedena električna energija
(od leta 2009):
150 MWh
Prihranek CO2:75 t

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.