1. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 4. Transportni sistemi, premog
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 7. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Zahtevni napajalni sistemi
 10. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 13. Certificiran kabelski prehod
 14. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 15. Kotlovnica, kotel
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 18. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 19. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 22. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Certificirani kabelski prehodi
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 Skupna proizvedena električna energija
(od leta 2009):
143 MWh
Prihranek CO2:72 t

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.