1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Industrijski računalnik v procesni industriji
 3. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 4. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 7. Certificirani kabelski prehodi
 8. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 9. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 12. Transportni sistemi, premog
 13. Kotlovnica, kotel
 14. Klima naprava, industrija
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 18. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Zahtevni napajalni sistemi
 24. Certificiran kabelski prehod
 25. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 26. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 27. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 Skupna proizvedena električna energija
(od leta 2009):
123 MWh
Prihranek CO2:61,5 t*
*Podatek za CO2 je zaradi nove metodologije
izračuna manjši od prejšnjega.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.