1. Certificirani kabelski prehodi
 2. Klima naprava, industrija
 3. Transportni sistemi, premog
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 8. Kotlovnica, kotel
 9. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 10. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Industrijska transformatorska postaja
 13. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 16. Zahtevni napajalni sistemi
 17. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 18. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 19. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 20. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 23. Industrijski računalnik v procesni industriji
 24. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 25. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 Skupna proizvedena električna energija
(od leta 2009):
130 MWh
Prihranek CO2:65,26 t*
*Podatek za CO2 je zaradi nove metodologije
izračuna manjši od prejšnjega.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.