1. Zahtevni napajalni sistemi
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Industrijska transformatorska postaja
 8. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 9. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 10. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 11. Industrijski računalnik v procesni industriji
 12. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 13. Certificiran kabelski prehod
 14. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 15. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 16. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 20. Transportni sistemi, premog
 21. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 22. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Kotlovnica, kotel
 25. Klima naprava, industrija
 26. Certificirani kabelski prehodi
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 Skupna proizvedena električna energija
(od leta 2009):
123 MWh
Prihranek CO2:61,5 t*
*Podatek za CO2 je zaradi nove metodologije
izračuna manjši od prejšnjega.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.