1. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 5. Transportni sistemi, premog
 6. Zahtevni napajalni sistemi
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Klima naprava, industrija
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 11. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Industrijski računalnik v procesni industriji
 19. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Kotlovnica, kotel
 24. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 25. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 26. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 27. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 Skupna proizvedena električna energija
(od leta 2009):
130 MWh
Prihranek CO2:65,26 t*
*Podatek za CO2 je zaradi nove metodologije
izračuna manjši od prejšnjega.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.