1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Razsvetljava in kabelske trase
 3. Zahtevni napajalni sistemi
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 6. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 7. Certificirani kabelski prehodi
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 10. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 13. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 14. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 15. Transportni sistemi, premog
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 18. Klima naprava, industrija
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 23. Certificiran kabelski prehod
 24. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 25. Strelovodi in ozemljitve
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 Na svoji uspešni poti smo v podjetju Elsing inženiring naredili še en zelo pomemben strateški in razvojni korak. Pripojili smo uspešno podjetje ATOS, podjetje za avtomatizacijo procesov v industriji. Več »

S sodelovanjem na projektu Turški tok smo dokazali, da smo konkurenčni tudi v najzahtevnejših mednarodnih okoljih. Več »

Visoka strokovnost potrjena z različnimi certifikati, je eden temeljev uspešnega delovanja podjetja Elsing. Naše znanje in metode dela neprestano razvijamo in jih prilagajmo aktualnemu stanju tehnične regulative in najboljše inženirske prakse v svetu. Več »

Po večletnem spremljanju in preučevanju področja novih načrtovalskih tehnologij, ki se zelo dinamično spreminjajo in razvijajo, smo v tem letu naredili prve konkretne korake. Nabavili smo novo programsko orodje, pridobili potrebno znanje in uspešno realizirali prve tri projekte. Povezava na novico.

Kot projektanti elektro stroke smo sodelovali pri načrtovanju in izgradnji zahtevnega objekta 67 v Leku v Mengšu, kjer bodo proizvajali učinkovine za inovativna zdravila. Več »

Decembra 2012 smo uspešno zaključili enega zahtevnejših projektov v zgodovini našega podjetja. Sodelovali smo namreč pri izgradnji novega centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa Slovenije. Več »

V podjetju Elsing smo v letu 2011 v svoje poslovanje uspešno uvedli elektronski dokumentni sistem M-Files in s tem še povečali stopnjo naše informatiziranosti. Več »

Obstoječi sistem vodenja kakovosti po ISO 9001 smo nadgradili s sistemom vodenja za varovanje informacij skladno s standardom ISO 27001 in s tem še povišali celovito kakovost naših storitev. Več »

Jurij Božič, direktor Elsing Inženiring, je prejel nagrado IZS za več inženirskih dosežkov v določenem časovnem obdobju ter za razvoj in uvajanje sodobne inženirske prakse elektro inštalacij v eksplozijsko ogroženih okoljih. Več »

Na obnovitveni presoji za Certifikat ISO 9001 smo potrdili, da v Elsingu uspešno izvajamo, vzdržujemo in razvijamo sistem vodenja kakovosti po ISO9001. Sistem smo prilagodili zahtevam standarda ISO9001:2008 in tako pridobili nov certifikat. Več »

Podjetje Elsing Inženiring je tudi družbeno odgovorno, natančneje okoljevarstveno ozaveščeno podjetje. Na strehi naše poslovne stavbe smo namreč zgradili sončno elektrarno, ki s proizvodnjo zelene električne energije delno pokrije naše lastne potrebe po energiji. Več »

Pridobitev certifikata o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje električne in neelektrične Ex opreme Več »

V podjetju se trudimo, da bi se naši zaposleni kar najbolje počutili. Zato smo se odločili, da opremimo prostor v naši poslovni stavbi tudi s sodobnimi fitnes napravami. Zaposlenim smo tako omogočili, da se med delom ali po končanem delavniku razgibajo in s tem ohranjajo svoje zdravje in dobro počutje.Podjetje Danfoss VLT® Drives, vodilni proizvajalec frekvenčnih pretvornikov in mehkih zagonov, se je zaradi povečanega obsega poslovanja odločilo, da del aktivnosti prenese na naše podjetje Elsing Inženiring d.o.o. Več »

Podjetje Elsing Inženiring d.o.o. pridobilo certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov - Certifikat je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve RS na podlagi zakona o zasebnem varovanju. Več »

Podjetje je beležilo veliko rast. Ustvarjen je bil prihodek 2.451.883,00 EUR, kar pomeni 85 % povečanje v primerjavi z letom 2006, število zaposlenih pa se je s 13 na začetku leta povečalo na 19.

Naše poslovne partnerje smo želeli prepričati o dobri organiziranosti v podjetju in tako dodatno okrepiti njihovo zaupanje v nas. Kot potrditev tega se od leta 2006 lahko pohvalimo s certifikatom, da je naš sistem vodenja skladen z zahtevami standarda ISO 9001:2000.

Po trinajstih letih delovanja smo se preselili iz Belinke, kjer smo imeli najete prostore, v lastno poslovno stavbo. Zgradili smo jo le dva kilometra proč od dosedanje lokacije, v smeri proti Črnučam. Fizična gradnja je potekala od januarja do decembra 2006. Gre za sodoben, estetsko zasnovan, ekološko naravnan objekt s površino 960m2 v treh etažah, katerega investicijska vrednost je znašala 1,6 mio. evrov.


Doslej največji Elsingov projekt je projektiranje in izdelava tehnološkega dela elektroinštalacij za obrat Kemijske sinteze 4 v Krki, Novo mesto, ki je bil uspešno zaključen v letu 2006. Vanj smo vložili preko 6.200 inženirskih ur, projekt vsebuje 200 motorjev in 35 samostojnih naprav (centrifug, sušilnikov, ...) ter 3.800 merilno-regulacijskih procesnih elementov, vse v eksplozijsko ogroženm okolju. Potrebnih je bilo »samo« 200 km kablov in 60 km pnevmatskih cevi. »Samo« pravimo zato, ker bi bilo kablov še bistveno več, če ne bi bilo v projekt vključenih več kot sto dislociranih (RIO) postaj s skupaj 4300 I/O točkami in več kot 70 naprav s Profibus-DP komunikacijo.
Tovarna Termo Škofja Loka je znana predvsem kot proizvajalec kamene volne za izolacijo, vendar pa to podjetje ne prodaja le izdelkov, ampak tudi tehnologijo. Leta 2002 smo se v sodelovanju z njimi podali na tuje trge, in sicer na Hrvaško, Češko, Slovaško, največ pa v Rusijo in Kazahstan, kjer je bila v letih 2003-2006 zgrajena veriga že šestih celostnih linij za proizvodnjo kamene volne.

Razmere na trgu so nam pokazale, da je izvedba strokovno zahtevnih projektov v Sloveniji zaradi premalo specialističnega znanja izvajalcev problematična. Tako smo svetovalnemu inženiringu dodali še izvedbeni inženiring, temu pa poleg splošnih inženirskih znanj dodali še posebna (aplikativna), ki so odločilna pri teh projektih. Tako smo oblikovali ponudbo storitev, v sklopu katerih organiziramo in izvedemo celoten del elektro investicije. Leta 1997 smo začeli z manjšimi projekti, v letu 2004 pa smo realizirali dva doslej največja projekta: rekonstrukcijo polimerizacije v podjetju Mitol in izgradnjo tehnološkega postroja za mokro klasiranje kalcitne rude v podjetju Calcit.

Poslovne priložnosti, ki smo jih zaznali okoli sebe, podjetniški nemir in zaupanje v svoje strokovno znanje so botrovale odločitvi, da smo Jure Božič, Janez Kokalj in Brane Bevc leta 1993 ustanovili družbo Elsing Inženiring. Iz nedrja Belinke, kjer smo na zahtevnih projektih urili inženirske veščine, smo se postavili na svoje lastne noge in poleg projektov v Belinki takoj začeli s projekti za druge naročnike. Z Belinko smo vse do danes ohranili partnerski odnos, podoben odnos pa smo razvili tudi z družbo Synatec Idrija, s katero smo prav tako začeli tesno sodelovati takoj po ustanovitvi.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.