1. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Transportni sistemi, premog
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 6. Certificirani kabelski prehodi
 7. Industrijska transformatorska postaja
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 10. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 11. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 12. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 13. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 14. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 15. Klima naprava, industrija
 16. Zahtevni napajalni sistemi
 17. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 18. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 19. Kotlovnica, kotel
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 22. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 23. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Certificiran kabelski prehod
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 V družbi Elsing Inženiring skrbimo, da so proizvodni procesi, ki potekajo v industriji, energetiki in komunalni infrastrukturi, zasnovani tako, da je dosežena največja obratovalna zanesljivost in varnost. To dosegamo na ekonomičen način, pri čemer vedno upoštevamo varčevanje z energijo in prijaznost do okolja. Znanja, ki jih pridobivamo, delimo s svojimi kolegi in strankami, saj se zavedamo, da nam lahko le splošno tehnološko razvito okolje ponudi še več izzivov.

Predstavitev podjetja

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.