1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Kotlovnica, kotel
 4. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 5. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 6. Transportni sistemi, premog
 7. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 9. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 10. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 11. Strelovodi in ozemljitve
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Industrijski računalnik v procesni industriji
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 16. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 17. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Razsvetljava in kabelske trase
 20. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 24. Certificirani kabelski prehodi
 25. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 V družbi Elsing Inženiring skrbimo, da so proizvodni procesi, ki potekajo v industriji, energetiki in komunalni infrastrukturi, zasnovani tako, da je dosežena največja obratovalna zanesljivost in varnost. To dosegamo na ekonomičen način, pri čemer vedno upoštevamo varčevanje z energijo in prijaznost do okolja. Znanja, ki jih pridobivamo, delimo s svojimi kolegi in strankami, saj se zavedamo, da nam lahko le splošno tehnološko razvito okolje ponudi še več izzivov.

Predstavitev podjetja

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.