1. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 2. Transportni sistemi, premog
 3. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 7. Industrijska transformatorska postaja
 8. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 12. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Zahtevni napajalni sistemi
 16. Kotlovnica, kotel
 17. Certificirani kabelski prehodi
 18. Industrijski računalnik v procesni industriji
 19. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 20. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 21. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 22. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 23. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 24. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Klima naprava, industrija
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 V družbi Elsing Inženiring skrbimo, da so proizvodni procesi, ki potekajo v industriji, energetiki in komunalni infrastrukturi, zasnovani tako, da je dosežena največja obratovalna zanesljivost in varnost. To dosegamo na ekonomičen način, pri čemer vedno upoštevamo varčevanje z energijo in prijaznost do okolja. Znanja, ki jih pridobivamo, delimo s svojimi kolegi in strankami, saj se zavedamo, da nam lahko le splošno tehnološko razvito okolje ponudi še več izzivov.

Predstavitev podjetja

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.