1. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 2. Klima naprava, industrija
 3. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 6. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 7. Kotlovnica, kotel
 8. Certificiran kabelski prehod
 9. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Zahtevni napajalni sistemi
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Transportni sistemi, premog
 15. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 16. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 17. Certificirani kabelski prehodi
 18. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 21. Strelovodi in ozemljitve
 22. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Razsvetljava in kabelske trase
 25. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 26. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Industrijski računalnik v procesni industriji
 V družbi Elsing Inženiring skrbimo, da so proizvodni procesi, ki potekajo v industriji, energetiki in komunalni infrastrukturi, zasnovani tako, da je dosežena največja obratovalna zanesljivost in varnost. To dosegamo na ekonomičen način, pri čemer vedno upoštevamo varčevanje z energijo in prijaznost do okolja. Znanja, ki jih pridobivamo, delimo s svojimi kolegi in strankami, saj se zavedamo, da nam lahko le splošno tehnološko razvito okolje ponudi še več izzivov.

Predstavitev podjetja

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.