1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Kotlovnica, kotel
 3. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 4. Certificirani kabelski prehodi
 5. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 8. Strelovodi in ozemljitve
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 12. Klima naprava, industrija
 13. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Razsvetljava in kabelske trase
 17. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 18. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 19. Industrijski računalnik v procesni industriji
 20. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 26. Certificiran kabelski prehod
 27. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 V družbi Elsing Inženiring skrbimo, da so proizvodni procesi, ki potekajo v industriji, energetiki in komunalni infrastrukturi, zasnovani tako, da je dosežena največja obratovalna zanesljivost in varnost. To dosegamo na ekonomičen način, pri čemer vedno upoštevamo varčevanje z energijo in prijaznost do okolja. Znanja, ki jih pridobivamo, delimo s svojimi kolegi in strankami, saj se zavedamo, da nam lahko le splošno tehnološko razvito okolje ponudi še več izzivov.

Predstavitev podjetja

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.