1. Certificiran kabelski prehod
 2. Razsvetljava in kabelske trase
 3. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 4. Kotlovnica, kotel
 5. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 6. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 7. Klima naprava, industrija
 8. Certificirani kabelski prehodi
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Zahtevni napajalni sistemi
 12. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 15. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 16. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 17. Industrijski računalnik v procesni industriji
 18. Strelovodi in ozemljitve
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 27. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 


Primeri objektov in detajlov načrtovanih z BIM pristopom


Slika 1: Komplet inštalacije manjšega javnega poslovnega objektaSlika 2: Komplet inštalacije ene etaže manjšega javnega poslovnega objektaSlika 3: Strelovodna inštalacija in ozemljitveSlika 4: Kabelske trase v množici strojnih inštalacijSlika 5: NN sestavi v prostoruSlika 6: Delovno mesto prikazano s priključki na el. inštalacijeSliki 7 in 8: 2D in 3D prikaz razporeda opreme za javljanje požara in gašenje


nazaj na novice

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.