1. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 2. Transportni sistemi, premog
 3. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 4. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Razsvetljava in kabelske trase
 7. Industrijska transformatorska postaja
 8. Kotlovnica, kotel
 9. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 10. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 11. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 12. Strelovodi in ozemljitve
 13. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 22. Zahtevni napajalni sistemi
 23. Certificiran kabelski prehod
 24. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 25. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 26. Klima naprava, industrija
 27. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 


Primeri objektov in detajlov načrtovanih z BIM pristopom


Slika 1: Komplet inštalacije manjšega javnega poslovnega objekta



Slika 2: Komplet inštalacije ene etaže manjšega javnega poslovnega objekta



Slika 3: Strelovodna inštalacija in ozemljitve



Slika 4: Kabelske trase v množici strojnih inštalacij



Slika 5: NN sestavi v prostoru



Slika 6: Delovno mesto prikazano s priključki na el. inštalacije



Sliki 7 in 8: 2D in 3D prikaz razporeda opreme za javljanje požara in gašenje






nazaj na novice

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.