1. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 2. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 3. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 4. Industrijski računalnik v procesni industriji
 5. Zahtevni napajalni sistemi
 6. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Transportni sistemi, premog
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 13. Klima naprava, industrija
 14. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 15. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 19. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 20. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 21. Certificiran kabelski prehod
 22. Kotlovnica, kotel
 23. Certificirani kabelski prehodi
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 27. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.