1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 5. Transportni sistemi, premog
 6. Industrijski računalnik v procesni industriji
 7. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 8. Certificirani kabelski prehodi
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 11. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 14. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 15. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 17. Zahtevni napajalni sistemi
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 20. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Klima naprava, industrija
 23. Industrijska transformatorska postaja
 24. Kotlovnica, kotel
 25. Certificiran kabelski prehod
 26. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 27. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.