1. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 2. Certificirani kabelski prehodi
 3. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 4. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 7. Zahtevni napajalni sistemi
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 17. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 18. Klima naprava, industrija
 19. Certificiran kabelski prehod
 20. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 23. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.