1. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 2. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 6. Certificirani kabelski prehodi
 7. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 8. Industrijski računalnik v procesni industriji
 9. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 12. Zahtevni napajalni sistemi
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 15. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 16. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Klima naprava, industrija
 19. Certificiran kabelski prehod
 20. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 21. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 22. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 23. Kotlovnica, kotel
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Transportni sistemi, premog
 27. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.