1. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 2. Razsvetljava in kabelske trase
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 5. Klima naprava, industrija
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Industrijski računalnik v procesni industriji
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 11. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Certificirani kabelski prehodi
 14. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 15. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 16. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 17. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 18. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 21. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 22. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 23. Strelovodi in ozemljitve
 24. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 25. Kotlovnica, kotel
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.