1. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 2. Zahtevni napajalni sistemi
 3. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 4. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 5. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 6. Industrijski računalnik v procesni industriji
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 12. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 13. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 14. Certificiran kabelski prehod
 15. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 16. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Transportni sistemi, premog
 20. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Certificirani kabelski prehodi
 25. Kotlovnica, kotel
 26. Klima naprava, industrija
 27. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.