1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 6. Transportni sistemi, premog
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 9. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 10. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 11. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 14. Industrijski računalnik v procesni industriji
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 18. Klima naprava, industrija
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 21. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 24. Kotlovnica, kotel
 25. Certificirani kabelski prehodi
 26. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.