1. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 6. Certificiran kabelski prehod
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Certificirani kabelski prehodi
 9. Transportni sistemi, premog
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 12. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 15. Kotlovnica, kotel
 16. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 17. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 18. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 19. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 20. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Klima naprava, industrija
 22. Zahtevni napajalni sistemi
 23. Industrijski računalnik v procesni industriji
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 27. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.