1. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 2. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 3. Zahtevni napajalni sistemi
 4. Strelovodi in ozemljitve
 5. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 6. Certificiran kabelski prehod
 7. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 8. Certificirani kabelski prehodi
 9. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 10. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 11. Klima naprava, industrija
 12. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 13. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 16. Industrijski računalnik v procesni industriji
 17. Transportni sistemi, premog
 18. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 19. Kotlovnica, kotel
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 23. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Razsvetljava in kabelske trase
 27. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.