1. Certificirani kabelski prehodi
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Klima naprava, industrija
 5. Razsvetljava in kabelske trase
 6. Kotlovnica, kotel
 7. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 8. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 14. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 15. Zahtevni napajalni sistemi
 16. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Strelovodi in ozemljitve
 19. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 20. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 21. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 22. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 23. Industrijski računalnik v procesni industriji
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 26. Transportni sistemi, premog
 27. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.