1. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 5. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 8. Certificiran kabelski prehod
 9. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 10. Zahtevni napajalni sistemi
 11. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 12. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 13. Klima naprava, industrija
 14. Razsvetljava in kabelske trase
 15. Industrijski računalnik v procesni industriji
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 19. Kotlovnica, kotel
 20. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Certificirani kabelski prehodi
 24. Transportni sistemi, premog
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.