1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 4. Kotlovnica, kotel
 5. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 6. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 7. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 8. Certificirani kabelski prehodi
 9. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 10. Industrijski računalnik v procesni industriji
 11. Transportni sistemi, premog
 12. Klima naprava, industrija
 13. Certificiran kabelski prehod
 14. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 15. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 16. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 17. Zahtevni napajalni sistemi
 18. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 22. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 27. Strelovodi in ozemljitve
 Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.