1. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 2. Transportni sistemi, premog
 3. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 4. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 5. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 6. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 7. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 8. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 17. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 18. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 19. Certificirani kabelski prehodi
 20. Kotlovnica, kotel
 21. Industrijski računalnik v procesni industriji
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 24. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Klima naprava, industrija
 26. Zahtevni napajalni sistemi
 27. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.