1. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Transportni sistemi, premog
 5. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Zahtevni napajalni sistemi
 8. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 9. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 10. Certificirani kabelski prehodi
 11. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Industrijski računalnik v procesni industriji
 14. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 15. Kotlovnica, kotel
 16. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 21. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 22. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 23. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 26. Klima naprava, industrija
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.