1. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Transportni sistemi, premog
 12. Razsvetljava in kabelske trase
 13. Klima naprava, industrija
 14. Zahtevni napajalni sistemi
 15. Strelovodi in ozemljitve
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 19. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 23. Certificiran kabelski prehod
 24. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 27. Kotlovnica, kotel
 Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.