1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 3. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 4. Certificiran kabelski prehod
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Zahtevni napajalni sistemi
 7. Klima naprava, industrija
 8. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 9. Industrijski računalnik v procesni industriji
 10. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 15. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 16. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 17. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 18. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 20. Kotlovnica, kotel
 21. Certificirani kabelski prehodi
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 25. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 S strokovnim znanjem, odličnim poznavanjem različnih komponent, ki sestavljajo nizkonapetostne elektro sisteme v najzahtevnejših okoljih, z uporabo sodobnih merilnih pripomočkov ter večletnimi izkušnjami poskrbimo, da električna oprema in sistemi delujejo optimalno in s tem zagotavljajo nemoteno izvajanje vaših procesov.
 • Garancijsko vzdrževanje opreme in inštalacij, ki jo Elsing Inženiring dobavi stranki v okviru izvedbenega inženiringa ali prodaje opreme.
 • Drugo vzdrževanje opreme in inštalacij v industrijskih, energetskih, komunalnih in drugih zahtevnih sistemih.
 • Garancijsko in drugo vzdrževanje stikalne opreme Eaton/Moeller.
 • Vzdrževanje računalniške in druge protieksplozijsko zaščitene opreme
Preventivne dejavnosti:
 • organizacija in izvedba preventivnih pregledov naprav in inštalacij,
 • organizacija in izvedba preventivnih meritev parametrov naprav in omrežja (cos f, kakovost električnega napajanja, vsebnost harmonskih komponent, temperature stikalne opreme v stikalnih blokih, analize učinkovitosti izrabe električne energije, predlogi za izboljšave ... ),
 • priprava seznama potrebnih rezervnih delov.
Redna vzdrževalna dela:
 • organizacija in izvedba rednih vzdrževalnih del po zahtevah proizvajalcev opreme (nizkonapetostni stikalni bloki in oprema, naprave za mehki zagon in frekvenčni pretvorniki, merilni senzorji in pretvorniki),
 • pregled in testiranje nizkonapetostnih odklopnikov.
Interventna vzdrževalna dela:
 • organizacija in izvedba popravil opreme v garanciji,
 • organizacija in izvedba popravil opreme izven garancije.
Izvedba posodobitev električnih inštalacij in opreme:
 • izbira optimalnih, energetsko učinkovitih naprav in inštalacij,
 • vgradnja in zagon nizkonapetostne opreme (energetski in kompenzacijski stikalni bloki, motorski pogoni, merilno regulacijska oprema, krmilni sistemi),
 • dokumentiranje posodobitve, projekti za izvedbo PZI in projekti izvedenih del PID,
 • priprava dokumentacije za pridobitev subvencij.


« nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.