1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 3. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 4. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 5. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 6. Kotlovnica, kotel
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 9. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 10. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 11. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 12. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 13. Certificiran kabelski prehod
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Zahtevni napajalni sistemi
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Klima naprava, industrija
 19. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Industrijski računalnik v procesni industriji
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Certificirani kabelski prehodi
 24. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 25. Transportni sistemi, premog
 26. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 27. Industrijska transformatorska postaja
 S strokovnim znanjem, odličnim poznavanjem različnih komponent, ki sestavljajo nizkonapetostne elektro sisteme v najzahtevnejših okoljih, z uporabo sodobnih merilnih pripomočkov ter večletnimi izkušnjami poskrbimo, da električna oprema in sistemi delujejo optimalno in s tem zagotavljajo nemoteno izvajanje vaših procesov.
 • Garancijsko vzdrževanje opreme in inštalacij, ki jo Elsing Inženiring dobavi stranki v okviru izvedbenega inženiringa ali prodaje opreme.
 • Drugo vzdrževanje opreme in inštalacij v industrijskih, energetskih, komunalnih in drugih zahtevnih sistemih.
 • Garancijsko in drugo vzdrževanje stikalne opreme Eaton/Moeller.
 • Vzdrževanje računalniške in druge protieksplozijsko zaščitene opreme
Preventivne dejavnosti:
 • organizacija in izvedba preventivnih pregledov naprav in inštalacij,
 • organizacija in izvedba preventivnih meritev parametrov naprav in omrežja (cos f, kakovost električnega napajanja, vsebnost harmonskih komponent, temperature stikalne opreme v stikalnih blokih, analize učinkovitosti izrabe električne energije, predlogi za izboljšave ... ),
 • priprava seznama potrebnih rezervnih delov.
Redna vzdrževalna dela:
 • organizacija in izvedba rednih vzdrževalnih del po zahtevah proizvajalcev opreme (nizkonapetostni stikalni bloki in oprema, naprave za mehki zagon in frekvenčni pretvorniki, merilni senzorji in pretvorniki),
 • pregled in testiranje nizkonapetostnih odklopnikov.
Interventna vzdrževalna dela:
 • organizacija in izvedba popravil opreme v garanciji,
 • organizacija in izvedba popravil opreme izven garancije.
Izvedba posodobitev električnih inštalacij in opreme:
 • izbira optimalnih, energetsko učinkovitih naprav in inštalacij,
 • vgradnja in zagon nizkonapetostne opreme (energetski in kompenzacijski stikalni bloki, motorski pogoni, merilno regulacijska oprema, krmilni sistemi),
 • dokumentiranje posodobitve, projekti za izvedbo PZI in projekti izvedenih del PID,
 • priprava dokumentacije za pridobitev subvencij.


« nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.