1. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 2. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 3. Klima naprava, industrija
 4. Certificirani kabelski prehodi
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Kotlovnica, kotel
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 12. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 13. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 21. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 22. Transportni sistemi, premog
 23. Industrijska transformatorska postaja
 24. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 25. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 26. Zahtevni napajalni sistemi
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 S strokovnim znanjem, odličnim poznavanjem različnih komponent, ki sestavljajo nizkonapetostne elektro sisteme v najzahtevnejših okoljih, z uporabo sodobnih merilnih pripomočkov ter večletnimi izkušnjami poskrbimo, da električna oprema in sistemi delujejo optimalno in s tem zagotavljajo nemoteno izvajanje vaših procesov.
 • Garancijsko vzdrževanje opreme in inštalacij, ki jo Elsing Inženiring dobavi stranki v okviru izvedbenega inženiringa ali prodaje opreme.
 • Drugo vzdrževanje opreme in inštalacij v industrijskih, energetskih, komunalnih in drugih zahtevnih sistemih.
 • Garancijsko in drugo vzdrževanje stikalne opreme Eaton/Moeller.
 • Vzdrževanje računalniške in druge protieksplozijsko zaščitene opreme
Preventivne dejavnosti:
 • organizacija in izvedba preventivnih pregledov naprav in inštalacij,
 • organizacija in izvedba preventivnih meritev parametrov naprav in omrežja (cos f, kakovost električnega napajanja, vsebnost harmonskih komponent, temperature stikalne opreme v stikalnih blokih, analize učinkovitosti izrabe električne energije, predlogi za izboljšave ... ),
 • priprava seznama potrebnih rezervnih delov.
Redna vzdrževalna dela:
 • organizacija in izvedba rednih vzdrževalnih del po zahtevah proizvajalcev opreme (nizkonapetostni stikalni bloki in oprema, naprave za mehki zagon in frekvenčni pretvorniki, merilni senzorji in pretvorniki),
 • pregled in testiranje nizkonapetostnih odklopnikov.
Interventna vzdrževalna dela:
 • organizacija in izvedba popravil opreme v garanciji,
 • organizacija in izvedba popravil opreme izven garancije.
Izvedba posodobitev električnih inštalacij in opreme:
 • izbira optimalnih, energetsko učinkovitih naprav in inštalacij,
 • vgradnja in zagon nizkonapetostne opreme (energetski in kompenzacijski stikalni bloki, motorski pogoni, merilno regulacijska oprema, krmilni sistemi),
 • dokumentiranje posodobitve, projekti za izvedbo PZI in projekti izvedenih del PID,
 • priprava dokumentacije za pridobitev subvencij.


« nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.