1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Industrijski računalnik v procesni industriji
 3. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 4. Kotlovnica, kotel
 5. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 8. Certificiran kabelski prehod
 9. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 10. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 11. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Strelovodi in ozemljitve
 14. Zahtevni napajalni sistemi
 15. Certificirani kabelski prehodi
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Klima naprava, industrija
 19. Transportni sistemi, premog
 20. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 23. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 24. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 27. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 S strokovnim znanjem, odličnim poznavanjem različnih komponent, ki sestavljajo nizkonapetostne elektro sisteme v najzahtevnejših okoljih, z uporabo sodobnih merilnih pripomočkov ter večletnimi izkušnjami poskrbimo, da električna oprema in sistemi delujejo optimalno in s tem zagotavljajo nemoteno izvajanje vaših procesov.
 • Garancijsko vzdrževanje opreme in inštalacij, ki jo Elsing Inženiring dobavi stranki v okviru izvedbenega inženiringa ali prodaje opreme.
 • Drugo vzdrževanje opreme in inštalacij v industrijskih, energetskih, komunalnih in drugih zahtevnih sistemih.
 • Garancijsko in drugo vzdrževanje stikalne opreme Eaton/Moeller.
 • Vzdrževanje računalniške in druge protieksplozijsko zaščitene opreme
Preventivne dejavnosti:
 • organizacija in izvedba preventivnih pregledov naprav in inštalacij,
 • organizacija in izvedba preventivnih meritev parametrov naprav in omrežja (cos f, kakovost električnega napajanja, vsebnost harmonskih komponent, temperature stikalne opreme v stikalnih blokih, analize učinkovitosti izrabe električne energije, predlogi za izboljšave ... ),
 • priprava seznama potrebnih rezervnih delov.
Redna vzdrževalna dela:
 • organizacija in izvedba rednih vzdrževalnih del po zahtevah proizvajalcev opreme (nizkonapetostni stikalni bloki in oprema, naprave za mehki zagon in frekvenčni pretvorniki, merilni senzorji in pretvorniki),
 • pregled in testiranje nizkonapetostnih odklopnikov.
Interventna vzdrževalna dela:
 • organizacija in izvedba popravil opreme v garanciji,
 • organizacija in izvedba popravil opreme izven garancije.
Izvedba posodobitev električnih inštalacij in opreme:
 • izbira optimalnih, energetsko učinkovitih naprav in inštalacij,
 • vgradnja in zagon nizkonapetostne opreme (energetski in kompenzacijski stikalni bloki, motorski pogoni, merilno regulacijska oprema, krmilni sistemi),
 • dokumentiranje posodobitve, projekti za izvedbo PZI in projekti izvedenih del PID,
 • priprava dokumentacije za pridobitev subvencij.


« nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.