1. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 4. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 5. Klima naprava, industrija
 6. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 7. Transportni sistemi, premog
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 12. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 15. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Certificiran kabelski prehod
 19. Certificirani kabelski prehodi
 20. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 21. Industrijski računalnik v procesni industriji
 22. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 23. Zahtevni napajalni sistemi
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 

Naši strokovnjaki vam lahko pomagajo optimirati delovanje vaših naprav oziroma vam pomagajo diagnosticirati morebitne okvare. Lahko vam hitro dobavijo potrebne rezervne dele, pomagajo reducirati število dobaviteljev, število potrebne elektro opreme in s tem in stroške rezervnih delov. Namesto vas lahko poiščejo najustreznejšo opremo, ki ustreza vašim zahtevam in pričakovanjem ali so ekvivalent opremi, ki se ne proizvaja več.

« nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.