1. Razsvetljava in kabelske trase
 2. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Transportni sistemi, premog
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 9. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Industrijski računalnik v procesni industriji
 12. Kotlovnica, kotel
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 15. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 16. Klima naprava, industrija
 17. Strelovodi in ozemljitve
 18. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 20. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Certificiran kabelski prehod
 22. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 23. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 

Naši strokovnjaki vam lahko pomagajo optimirati delovanje vaših naprav oziroma vam pomagajo diagnosticirati morebitne okvare. Lahko vam hitro dobavijo potrebne rezervne dele, pomagajo reducirati število dobaviteljev, število potrebne elektro opreme in s tem stroške rezervnih delov. Namesto vas lahko poiščejo najustreznejšo opremo, ki ustreza vašim zahtevam in pričakovanjem ali so ekvivalent opremi, ki se ne proizvaja več.

« nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.