1. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 5. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 6. Industrijski računalnik v procesni industriji
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 9. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 10. Transportni sistemi, premog
 11. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Klima naprava, industrija
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Kotlovnica, kotel
 16. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 17. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 20. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 21. Strelovodi in ozemljitve
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 24. Razsvetljava in kabelske trase
 25. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 

Naši strokovnjaki vam lahko pomagajo optimirati delovanje vaših naprav oziroma vam pomagajo diagnosticirati morebitne okvare. Lahko vam hitro dobavijo potrebne rezervne dele, pomagajo reducirati število dobaviteljev, število potrebne elektro opreme in s tem stroške rezervnih delov. Namesto vas lahko poiščejo najustreznejšo opremo, ki ustreza vašim zahtevam in pričakovanjem ali so ekvivalent opremi, ki se ne proizvaja več.

« nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.