1. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 4. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Zahtevni napajalni sistemi
 7. Certificirani kabelski prehodi
 8. Industrijski računalnik v procesni industriji
 9. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 10. Transportni sistemi, premog
 11. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 12. Industrijska transformatorska postaja
 13. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 18. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 19. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Klima naprava, industrija
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 23. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Certificiran kabelski prehod
 26. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 27. Kotlovnica, kotel
 

Naši strokovnjaki vam lahko pomagajo optimirati delovanje vaših naprav oziroma vam pomagajo diagnosticirati morebitne okvare. Lahko vam hitro dobavijo potrebne rezervne dele, pomagajo reducirati število dobaviteljev, število potrebne elektro opreme in s tem stroške rezervnih delov. Namesto vas lahko poiščejo najustreznejšo opremo, ki ustreza vašim zahtevam in pričakovanjem ali so ekvivalent opremi, ki se ne proizvaja več.

« nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.