1. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Zahtevni napajalni sistemi
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 6. Transportni sistemi, premog
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 10. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 11. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 12. Industrijski računalnik v procesni industriji
 13. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 14. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 15. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 16. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Certificiran kabelski prehod
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Kotlovnica, kotel
 21. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 22. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 23. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 24. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 25. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 26. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 27. Certificirani kabelski prehodi
 

Naši strokovnjaki vam lahko pomagajo optimirati delovanje vaših naprav oziroma vam pomagajo diagnosticirati morebitne okvare. Lahko vam hitro dobavijo potrebne rezervne dele, pomagajo reducirati število dobaviteljev, število potrebne elektro opreme in s tem stroške rezervnih delov. Namesto vas lahko poiščejo najustreznejšo opremo, ki ustreza vašim zahtevam in pričakovanjem ali so ekvivalent opremi, ki se ne proizvaja več.

« nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.