1. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 2. Razsvetljava in kabelske trase
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 5. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 7. Industrijska transformatorska postaja
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Transportni sistemi, premog
 10. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Certificiran kabelski prehod
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Zahtevni napajalni sistemi
 16. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 17. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 18. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 19. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 20. Strelovodi in ozemljitve
 21. Kotlovnica, kotel
 22. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 23. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 24. Industrijski računalnik v procesni industriji
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 

Naši strokovnjaki vam lahko pomagajo optimirati delovanje vaših naprav oziroma vam pomagajo diagnosticirati morebitne okvare. Lahko vam hitro dobavijo potrebne rezervne dele, pomagajo reducirati število dobaviteljev, število potrebne elektro opreme in s tem stroške rezervnih delov. Namesto vas lahko poiščejo najustreznejšo opremo, ki ustreza vašim zahtevam in pričakovanjem ali so ekvivalent opremi, ki se ne proizvaja več.

« nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.