1. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 8. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Industrijski računalnik v procesni industriji
 12. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 13. Certificiran kabelski prehod
 14. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Transportni sistemi, premog
 16. Kotlovnica, kotel
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 19. Klima naprava, industrija
 20. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 21. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 22. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 23. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 24. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 25. Zahtevni napajalni sistemi
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 

Naši strokovnjaki vam lahko pomagajo optimirati delovanje vaših naprav oziroma vam pomagajo diagnosticirati morebitne okvare. Lahko vam hitro dobavijo potrebne rezervne dele, pomagajo reducirati število dobaviteljev, število potrebne elektro opreme in s tem stroške rezervnih delov. Namesto vas lahko poiščejo najustreznejšo opremo, ki ustreza vašim zahtevam in pričakovanjem ali so ekvivalent opremi, ki se ne proizvaja več.

« nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.