1. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 2. Certificiran kabelski prehod
 3. Zahtevni napajalni sistemi
 4. Klima naprava, industrija
 5. Kotlovnica, kotel
 6. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 10. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 11. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 17. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 20. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Industrijski računalnik v procesni industriji
 25. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 

Naši strokovnjaki vam lahko pomagajo optimirati delovanje vaših naprav oziroma vam pomagajo diagnosticirati morebitne okvare. Lahko vam hitro dobavijo potrebne rezervne dele, pomagajo reducirati število dobaviteljev, število potrebne elektro opreme in s tem stroške rezervnih delov. Namesto vas lahko poiščejo najustreznejšo opremo, ki ustreza vašim zahtevam in pričakovanjem ali so ekvivalent opremi, ki se ne proizvaja več.

« nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.