1. Certificiran kabelski prehod
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 6. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 7. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 8. Kotlovnica, kotel
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Zahtevni napajalni sistemi
 11. Transportni sistemi, premog
 12. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 13. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Industrijski računalnik v procesni industriji
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 19. Strelovodi in ozemljitve
 20. Klima naprava, industrija
 21. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 22. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 24. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 Strankam lahko svetujemo pri izvajanju njihovih investicijskih ali vzdrževalnih procesov.

Poleg običajnih projektantskih storitev v okviru investicijskih procesov nudimo pomoč pri:
 • oblikovanju projektnih zahtev z vidika protieksplozijske zaščite,
 • načrtovanju tehnoloških rešitev, ki vključujejo zaščitne sisteme za eliminiranje protieksplozijske ogroženosti,
 • definiranju tehničnih zahtev pri pridobivanju ponudb za dobavo Ex tehnološke opreme,
 • pregledu ustreznosti pridobljenih ponudb Ex tehnoloških paketov in opreme.
V okviru vzdrževalnih procesov nudimo pomoč pri uvajanju pravilnika o protieksplozijski zaščiti in pridobitvi potrebnih Ex certifikatov:
 • certifikata o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti in vgraditve Ex opreme v potencialno eksplozivnih atmosferah,
 • certifikata o skladnosti vzdrževanja Ex opreme,
 • certifikata o usposobljenosti izvajalcev za vzdrževanje Ex opreme.Pripravljalna dela:
 • pregled postroja in naprav,
 • pregled projektne dokumentacije objekta in tehnične dokumentacije naprav,
 • pregled sistema vzdrževanja Ex naprav,
 • priprava seznama dejavnosti, ki so potrebne za pridobitev certifikatov.
Priprava projektne dokumentacije:
 • organizacija in koordinacija izdelave protieksplozijskega elaborata,
 • izdelava načrtov električnih inštalacij za objekt in tehnologijo, faza PID,
 • organizacija in koordinacija izdelave drugih načrtov, faza PID (gradbeni, strojno tehnološki del …),
 • izdelava načrtov električnih inštalacij objektov in naprav, faza PZI/PID, ki jih je zaradi neusklajenosti z novim Pravilnikom treba spremeniti.
Priprava tehnične dokumentacije:
 • izdelava seznamov vgrajenih naprav in opreme, certifikatov in CE izjav o skladnosti,
 • ureditev tehnične dokumentacije vgrajenih naprav in opreme,
 • izvedba meritev elektro inštalacij in naprav,
 • izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje posameznih naprav.
Organizacijske in izobraževalne dejavnosti:
 • priprava predloga internega pravilnika za vzdrževanje Ex naprav,
 • organizacija in postopki internega in/ali eksternega vzdrževanja in servisiranja Ex naprav,
 • definiranje kadrovskih pogojev za izvajanje vzdrževanja in servisiranja Ex naprav,
 • šolanje uporabnikov in vzdrževalcev Ex naprav,
 • vodenje postopkov za pridobitev certifikatov.
« nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.