1. Certificirani kabelski prehodi
 2. Industrijski računalnik v procesni industriji
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Kotlovnica, kotel
 5. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 10. Certificiran kabelski prehod
 11. Strelovodi in ozemljitve
 12. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 16. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 17. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 18. Razsvetljava in kabelske trase
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 21. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 22. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 25. Klima naprava, industrija
 26. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 27. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 Strankam lahko svetujemo pri izvajanju njihovih investicijskih ali vzdrževalnih procesov.

Poleg običajnih projektantskih storitev v okviru investicijskih procesov nudimo pomoč pri:
 • oblikovanju projektnih zahtev z vidika protieksplozijske zaščite,
 • načrtovanju tehnoloških rešitev, ki vključujejo zaščitne sisteme za eliminiranje protieksplozijske ogroženosti,
 • definiranju tehničnih zahtev pri pridobivanju ponudb za dobavo Ex tehnološke opreme,
 • pregledu ustreznosti pridobljenih ponudb Ex tehnoloških paketov in opreme.
V okviru vzdrževalnih procesov nudimo pomoč pri uvajanju pravilnika o protieksplozijski zaščiti in pridobitvi potrebnih Ex certifikatov:
 • certifikata o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti in vgraditve Ex opreme v potencialno eksplozivnih atmosferah,
 • certifikata o skladnosti vzdrževanja Ex opreme,
 • certifikata o usposobljenosti izvajalcev za vzdrževanje Ex opreme.Pripravljalna dela:
 • pregled postroja in naprav,
 • pregled projektne dokumentacije objekta in tehnične dokumentacije naprav,
 • pregled sistema vzdrževanja Ex naprav,
 • priprava seznama dejavnosti, ki so potrebne za pridobitev certifikatov.
Priprava projektne dokumentacije:
 • organizacija in koordinacija izdelave protieksplozijskega elaborata,
 • izdelava načrtov električnih inštalacij za objekt in tehnologijo, faza PID,
 • organizacija in koordinacija izdelave drugih načrtov, faza PID (gradbeni, strojno tehnološki del …),
 • izdelava načrtov električnih inštalacij objektov in naprav, faza PZI/PID, ki jih je zaradi neusklajenosti z novim Pravilnikom treba spremeniti.
Priprava tehnične dokumentacije:
 • izdelava seznamov vgrajenih naprav in opreme, certifikatov in CE izjav o skladnosti,
 • ureditev tehnične dokumentacije vgrajenih naprav in opreme,
 • izvedba meritev elektro inštalacij in naprav,
 • izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje posameznih naprav.
Organizacijske in izobraževalne dejavnosti:
 • priprava predloga internega pravilnika za vzdrževanje Ex naprav,
 • organizacija in postopki internega in/ali eksternega vzdrževanja in servisiranja Ex naprav,
 • definiranje kadrovskih pogojev za izvajanje vzdrževanja in servisiranja Ex naprav,
 • šolanje uporabnikov in vzdrževalcev Ex naprav,
 • vodenje postopkov za pridobitev certifikatov.
« nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.