1. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Kotlovnica, kotel
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 9. Industrijski računalnik v procesni industriji
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 12. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 15. Zahtevni napajalni sistemi
 16. Certificiran kabelski prehod
 17. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 21. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 22. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 23. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 24. Transportni sistemi, premog
 25. Klima naprava, industrija
 26. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 27. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov
  • Garancijsko in drugo vzdrževanje

 • Prodaja posebne opreme


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.