1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Zahtevni napajalni sistemi
 4. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 5. Transportni sistemi, premog
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Certificiran kabelski prehod
 8. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 10. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 11. Kotlovnica, kotel
 12. Industrijska transformatorska postaja
 13. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 14. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 15. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 16. Industrijski računalnik v procesni industriji
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Certificirani kabelski prehodi
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 22. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 23. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 24. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 25. Klima naprava, industrija
 26. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 27. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov
  • Garancijsko in drugo vzdrževanje

 • Prodaja posebne opreme


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.