1. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Razsvetljava in kabelske trase
 4. Strelovodi in ozemljitve
 5. Kotlovnica, kotel
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Transportni sistemi, premog
 8. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 11. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 12. Certificirani kabelski prehodi
 13. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 14. Klima naprava, industrija
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 17. Zahtevni napajalni sistemi
 18. Certificiran kabelski prehod
 19. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Industrijski računalnik v procesni industriji
 22. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI, PID, dokumentacija za razpis
  • Izdelava Preliminary, Conceptual, Basic, Detail Design in As built Documentation
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   • izdelava programske opreme za krmiljenje in nadzor
   • spuščanje naprav v pogon,
   • umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   • nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   • vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

 • Vzdrževalni inženiring


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.