1. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 2. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 3. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 4. Zahtevni napajalni sistemi
 5. Razsvetljava in kabelske trase
 6. Strelovodi in ozemljitve
 7. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 8. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 10. Kotlovnica, kotel
 11. Industrijski računalnik v procesni industriji
 12. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 13. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 14. Certificirani kabelski prehodi
 15. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 21. Certificiran kabelski prehod
 22. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 23. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Transportni sistemi, premog
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

 • Vzdrževalni inženiring


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.