1. Industrijski računalnik v procesni industriji
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 4. Transportni sistemi, premog
 5. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 6. Klima naprava, industrija
 7. Zahtevni napajalni sistemi
 8. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 13. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 14. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 15. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 16. Certificiran kabelski prehod
 17. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 18. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 19. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov
  • Garancijsko in drugo vzdrževanje

 • Prodaja posebne opreme


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.