1. Industrijski računalnik v procesni industriji
 2. Kotlovnica, kotel
 3. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Certificiran kabelski prehod
 6. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 7. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 8. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 9. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 10. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 17. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 18. Zahtevni napajalni sistemi
 19. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 23. Klima naprava, industrija
 24. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Transportni sistemi, premog
 27. Razsvetljava in kabelske trase
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI, PID, dokumentacija za razpis
  • Izdelava Preliminary, Conceptual, Basic, Detail Design in As built Documentation
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   • izdelava programske opreme za krmiljenje in nadzor
   • spuščanje naprav v pogon,
   • umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   • nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   • vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

 • Vzdrževalni inženiring


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.