1. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 2. Industrijski računalnik v procesni industriji
 3. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 4. Razsvetljava in kabelske trase
 5. Klima naprava, industrija
 6. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 7. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 8. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 14. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Kotlovnica, kotel
 16. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 19. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 20. Transportni sistemi, premog
 21. Zahtevni napajalni sistemi
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Certificiran kabelski prehod
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

 • Vzdrževalni inženiring


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.