1. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 2. Industrijski računalnik v procesni industriji
 3. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 8. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 11. Certificiran kabelski prehod
 12. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 14. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Kotlovnica, kotel
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 22. Transportni sistemi, premog
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Zahtevni napajalni sistemi
 27. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

 • Vzdrževalni inženiring


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.