1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Transportni sistemi, premog
 3. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 4. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 5. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 7. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 11. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 12. Certificirani kabelski prehodi
 13. Klima naprava, industrija
 14. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 15. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 16. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 17. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Certificiran kabelski prehod
 23. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 24. Zahtevni napajalni sistemi
 25. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov
  • Garancijsko in drugo vzdrževanje

 • Prodaja posebne opreme


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.