1. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 2. Certificirani kabelski prehodi
 3. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 4. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 5. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Zahtevni napajalni sistemi
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 10. Klima naprava, industrija
 11. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 12. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 16. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 17. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 18. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 20. Transportni sistemi, premog
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Kotlovnica, kotel
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Certificiran kabelski prehod
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

 • Vzdrževalni inženiring


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.