1. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 4. Industrijski računalnik v procesni industriji
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Certificiran kabelski prehod
 7. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 8. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 9. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 10. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 14. Klima naprava, industrija
 15. Transportni sistemi, premog
 16. Kotlovnica, kotel
 17. Strelovodi in ozemljitve
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI, PID, dokumentacija za razpis
  • Izdelava Preliminary, Conceptual, Basic, Detail Design in As built Documentation
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   • izdelava programske opreme za krmiljenje in nadzor
   • spuščanje naprav v pogon,
   • umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   • nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   • vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

 • Vzdrževalni inženiring


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.