1. Industrijski računalnik v procesni industriji
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 4. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 5. Certificiran kabelski prehod
 6. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 7. Zahtevni napajalni sistemi
 8. Certificirani kabelski prehodi
 9. Strelovodi in ozemljitve
 10. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Kotlovnica, kotel
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 19. Razsvetljava in kabelske trase
 20. Klima naprava, industrija
 21. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 24. Transportni sistemi, premog
 25. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 26. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI, PID, dokumentacija za razpis
  • Izdelava Preliminary, Conceptual, Basic, Detail Design in As built Documentation
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   • izdelava programske opreme za krmiljenje in nadzor
   • spuščanje naprav v pogon,
   • umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   • nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   • vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

 • Vzdrževalni inženiring


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.