1. Industrijski računalnik v procesni industriji
 2. Kotlovnica, kotel
 3. Klima naprava, industrija
 4. Certificiran kabelski prehod
 5. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 6. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 7. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 8. Zahtevni napajalni sistemi
 9. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 10. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 18. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 19. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 21. Certificirani kabelski prehodi
 22. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Transportni sistemi, premog
 25. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 26. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov
  • Garancijsko in drugo vzdrževanje

 • Prodaja posebne opreme


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.