1. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 2. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 3. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 4. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 5. Certificiran kabelski prehod
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 9. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Zahtevni napajalni sistemi
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Klima naprava, industrija
 18. Kotlovnica, kotel
 19. Transportni sistemi, premog
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 23. Industrijski računalnik v procesni industriji
 24. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 25. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 26. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 27. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov
  • Garancijsko in drugo vzdrževanje

 • Prodaja posebne opreme


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.