1. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 4. Certificirani kabelski prehodi
 5. Transportni sistemi, premog
 6. Kotlovnica, kotel
 7. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 8. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 9. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 10. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 11. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Certificiran kabelski prehod
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Industrijski računalnik v procesni industriji
 20. Zahtevni napajalni sistemi
 21. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 22. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 23. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Klima naprava, industrija
 27. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov
  • Garancijsko in drugo vzdrževanje

 • Prodaja posebne opreme


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.