1. Klima naprava, industrija
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 5. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 13. Certificiran kabelski prehod
 14. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 15. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 20. Razsvetljava in kabelske trase
 21. Industrijski računalnik v procesni industriji
 22. Kotlovnica, kotel
 23. Zahtevni napajalni sistemi
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 26. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 27. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

 • Vzdrževalni inženiring


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.