1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Klima naprava, industrija
 3. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 4. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 5. Certificirani kabelski prehodi
 6. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 7. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Zahtevni napajalni sistemi
 12. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 13. Certificiran kabelski prehod
 14. Transportni sistemi, premog
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 17. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 18. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Industrijski računalnik v procesni industriji
 22. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 23. Kotlovnica, kotel
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 27. Razsvetljava in kabelske trase
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

 • Vzdrževalni inženiring


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.