1. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Zahtevni napajalni sistemi
 3. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 4. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 5. Transportni sistemi, premog
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 11. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 12. Klima naprava, industrija
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 15. Kotlovnica, kotel
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 18. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 19. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 20. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 21. Certificirani kabelski prehodi
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Certificiran kabelski prehod
 25. Industrijski računalnik v procesni industriji
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

 • Vzdrževalni inženiring


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.