1. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 4. Certificirani kabelski prehodi
 5. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Zahtevni napajalni sistemi
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 11. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 14. Kotlovnica, kotel
 15. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Klima naprava, industrija
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Industrijski računalnik v procesni industriji
 20. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 21. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 22. Transportni sistemi, premog
 23. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 26. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov
  • Garancijsko in drugo vzdrževanje

 • Prodaja posebne opreme


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.