1. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 2. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 3. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 4. Zahtevni napajalni sistemi
 5. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 6. Klima naprava, industrija
 7. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 8. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 9. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 10. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 11. Certificiran kabelski prehod
 12. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 15. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 16. Certificirani kabelski prehodi
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Industrijski računalnik v procesni industriji
 20. Kotlovnica, kotel
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 24. Transportni sistemi, premog
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov
  • Garancijsko in drugo vzdrževanje

 • Prodaja posebne opreme


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.