1. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 14. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 15. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 16. Zahtevni napajalni sistemi
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 20. Industrijski računalnik v procesni industriji
 21. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 22. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 23. Transportni sistemi, premog
 24. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Klima naprava, industrija
 27. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov
  • Garancijsko in drugo vzdrževanje

 • Prodaja posebne opreme


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.