1. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 2. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 3. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 4. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 5. Klima naprava, industrija
 6. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 7. Transportni sistemi, premog
 8. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 12. Strelovodi in ozemljitve
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 15. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 16. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Certificiran kabelski prehod
 19. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Razsvetljava in kabelske trase
 24. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 25. Kotlovnica, kotel
 26. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 27. Zahtevni napajalni sistemi
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

 • Vzdrževalni inženiring


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.